ZASTAVME NÁSILÍ NA ŽENÁCH
Až polovina českých žen a dívek nad 15 let má osobní zkušenost s fyzickým nebo psychickým násilím, to je výsledek loňského průzkumu Agentury EU pro základní práva (FRA).

Násilí na ženách – to je znásilnění, ale také domácí násilí, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování. V Česku se s ním denně potýká obrovské množství žen.

Přesto se zdá, že naše vláda to nepovažuje za palčivý problém – už 4 roky totiž odkládá přijetí evropské úmluvy, která požaduje konkrétní opatření v boji proti násilí na ženách. Patří k nim zřízení dostatku azylových domů pro oběti násilí, proškolení soudních znalců a dalších klíčových osob při trestním stíhání, systematický monitoring výskytu násilí na ženách v Česku a další důležité kroky, které mohou mnoha ženám v jejich situaci pomoci. Pouze čtyři země EU úmluvu dosud nepodepsaly – Bulharsko, Irsko, Lotyšsko a Česká republika. Pomozte nám to změnit – podepište petici ještě dnes!

 

Podepište petici na STOP.cz

 

ZMĚŇME I PŘÍBĚH KLÁRY (33 LET)`

Klára je vdaná 5 let. Zasnoubila se už po půlroce vztahu, přestože měla pochybnosti kvůli partnerovu žárlení. Omlouval to tím, že ji má prostě rád a nechce o ni přijít. Žárlivost se ale postupně stupňovala. Manžel Kláru kontroloval v práci, pátral, s kým se vídá. Klára postupně omezovala kontakty s vnějším světem, jen aby nemusela snášet jeho výpady. Po narození dítěte se ještě víc izolovala od svých přátel.
Když se Klára po mateřské vrátila na chvíli do práce, vyhrožování a ponižování nebralo konce. Psychické týrání vrcholilo několikanásobnými znásilněními, po kterých Klára upadla do deprese. Ocitla se na nemocenské, opět bez kontaktu s okolím. Dvakrát se pokusila o sebevraždu. Cítí se v pasti – manžel jí vyhrožuje, že jeho násilí není prokazatelné, a že jako nemocná se o dítě nemůže postarat. Při pokusu o rozvod by prý udělal vše pro to, aby jí dítě nebylo svěřeno do péče.

Děkujeme, že podporujete Amnesty International. Společně můžeme dosáhnout propuštění nespravedlivě uvězněných nebo zlepšení jejich podmínek ve vězení. Můžeme iniciovat vyšetřování v případech, které místní úřady doposud ignorovaly. Výjimkou nejsou ani případy, kdy daná země začne na náš popud problém řešit systematicky a jeden případ tak ovlivní tisíce dalších.

Gabriela Bártová, koordinátorka kampaně STOP.cz