ZÁKON KAUZALITY – NEBOLI PRINCIP PŘÍČINY A NÁSLEDKU
Každá příčina má svůj následek a každý důsledek svoji příčinu – náhody neexistují !

Nezáleží na tom, zda byla příčina nastolena vědomě či nevědomě.

Tomuto zákonu nic neunikne !

Vy, úžasné bytosti, si pořád myslíte, že jste obětmi procesů vaší úrovně a že jste jim většinou vydáni všanc.

Mnohdy neovládáte umění vědomě tvořit krásné reality, ale děláte ze sebe otroky svého okolí.

Osvojte si způsob, jak se vymaníte z těchto zdánlivě pevných struktur.

Nasměrujte svoji vůli k dosažení žádaného efektu.

Silou ducha vědomě nastolujte příčiny, a povzneste se tak do vyšší roviny tvůrčího potenciálu.

Nedovolte, aby váš život i nadále určoval někdo jiný. Definujte si své reality sami mocí své vůle a svého ducha.

Budete sami překvapeni, začne-li se vám v tom dařit.

Tyto vědomosti, využijí-li se správně, ukrývají v sobě nesmírné bohatství moudrosti.

Upotřebte je, stanovte příčinu vždy vědomě – s neochvějnou jistotou i jasností očekávejte následek.

Nic neponechávejte iluzorní náhodě, ale snažte se všechny situace vědomě a pozitivně ovlivňovat.

Chopte se tohoto vzácného klíče ke skutečnému bohatství a použijte jej v každičkém okamžiku, tady a teď.

Poznejte tento zákon a dešifrujte váš skutečný potenciál.

Stanete se vskutku velkými mistry, jakmile zvládnete tyto principy.

Ať se tak stane !

zpracovala jsem z knihy Thovt brány Atlantidy

Zdroj: http://www.mojiandele.cz/vesmirne-zakony-a-jejich-vyuziti/a6-zakon-kauzality/