„Základný príjem je ako vzduch pod krídlami!“ — tak začína tento film. Malo by to platiť nepodmienene pre každého? Môže existovať hospodárske občianske právo?
(http://www.zakladnyprijem.sk)

Tento film vyšiel na DVD, ktoré je v knihe G. Werner: Príjem pre všetkých (http://www.martinus.sk/?uItem=127316).

Iniciatíva Európskych občanov za nepodmienený základný príjem:
http://basicincome2013.eu/ubi/cs/

Film s titulkami v 25 jazykoch:
http://dotsub.com/view/26520150-1acc-…