Podobně jako u jógy, i cesta lásky Aikidó pomáhá individuální ‚ai‘ (duši) splynout s Vesmírem či univerzální Duší. Duchovní Mistr pracuje se svými žáky prostřednictvím sehraných pohybů podobných tanci, při nichž přináší klid a mír ‚trpícím‘ duchům a u svých žáků narovnává mentální otisky mnoha předchozích zrození. Aikidó je pak bojovým uměním ve své nejčistší podobě, kdy žák nebojuje ve vnějším světě, nýbrž se svými vnitřními démony a negativními vlastnostmi.