Na náhody nevěřím,
všechno má svůj smysl.
Podstata je uvnitř nás,
máme 6. smysl.