Začali sme s výstavbou zariadenia lesnej pedagogiky
Zariadenie lesnej pedagogiky je prvou stavbou, s ktorou sme v Krásnych Sadoch v septembri začali. Život človeka bol odjakživa spojený s prírodou, ale sledujúc, čo sa deje okolo nás, vo svete, ako rastie generácia našich detí, zdá sa, že sme na to pozabudli. Pri tvorbe idey Krásnych Sadov sme došli k záveru, že do celkového konceptu zaradíme aj vytvorenie areálu, určeného na vzdelávacie aktivity rozvíjajúce talenty a nadania detí, obohacujúce ich emocionálny aj sociálny život, podujatia pre seniorov či ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. Aktivity vedené tými najlepšími odborníkmi. V prírode, v obklopení stromov, lesov – lebo niet lepšieho miesta.

Pri výstavbe areálu sa počíta s nákladmi vo výške cca 1 993 tisíc €. Z tejto sumy nám 55 percentami prispeje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.

AKÁ JE NAŠA MYŠLIENKA?

Pred časom som v televízii sledovala dokument o tom, ako v New Yorku pestujú zeleninu na rôznych netradičných miestach – na strechách vysokých budov, na stenách, na úzkych políčkach vedľa rušných niekoľkoprúdových ciest. Mnohí americkí školáci počas exkurzie na jednej zo striech videli po prvýkrát v živote, ako sa pestuje paradajka. Prídu do supermarketu, tam si ju kúpia a je to vyriešené. Nevedeli, že predtým, ako sa do tohto červeného plodu zahryznú, niekto musí zasadiť semienko, starať sa o neho a polievať ho. Nevedeli, že to nie je len taká vec, ktorá sa vyrobí niekde vo fabrike, ale že je to niečo živé, čo si vyžaduje starostlivú ruku človeka. No u nás to, aspoň si myslím, až takéto desivé nie je. Minimálne deti vyrastajúce na vidieku vedia, ako rastie redkvička, cibuľka, jabĺčko či hruška.
Tento areál tvoríme, lebo chceme, aby deti vedeli, ako rastie strom, aký krásny je spev vtákov, aby vedeli, že príroda je miesto, ktoré reaguje na prítomnosť človeka a naopak. Aby cez lásku k prírode objavili v sebe tie najlepšie talenty a kvality. Do aktivít chceme zapojiť aj seniorov a ľudí s pohybovými problémami.

AKÉ AKTIVITY SA TU BUDÚ KONAŤ?

Premýšľame nad rôznymi druhmi aktivít – lesné vychádzky, semináre, debaty, prednášky, pohybové a umelecké aktivity, kurzy varenia, pravidelné i nepravidelné. Aktivity pre deti, ale aj pre staršiu generáciu. Ak máte nápady a chceli by ste sa zapojiť do činnosti areálu, s radosťou vás privítame.

AKO BUDE VYZERAŤ AREÁL?

Zariadenie lesnej pedagogiky sa bude rozprestierať na ploche 16 917 m2. Tvoriť ho bude sedem stavieb o celkovej rozlohe 1300 m2. Každá stavba bude mať svoj názov a to podľa oblasti, ktorej sa budeme prioritne na danom mieste venovať. Téma lesa a prírody bude citlivo prenikať do každej z oblastí. Nájdete tu učebne s týmito názvami: Zem, Remeslá, Komunikácia, Vesmír, Umenie, Človek. Pri voľbe stavebného materiálu sme postupovali v súlade s naším zámerom vytvoriť ekologický, zároveň však moderný priestor, čo najmenej zaťažujúci životné prostredie. Učebne budú postavené z dreva, v interiéri budú hlinené omietky a strechy rákosové. Každá učebňa bude mať priemer 10 metrov. Jednotlivé stavby budú obkolesené rôznymi druhmi drevín. V tesnej blízkosti jednotlivých stavieb sa budú vysádzať aj plazivé rastliny, ako napríklad brečtan, ruže či schizandry, ktoré priestor esteticky dokrášlia.

ČO NÁS NAJBLIŽŠIE ČAKÁ?

Do zimy chceme mať postavených všetkých šesť učební. Túto jeseň by sme radi začali aj s výsadbou stromov. Neskôr príde na rad aj výsadba kvetov a jedlých záhrad.

Zdroj: http://www.krasnesady.sk/zacali-vystavbou-zariadenia-lesnej-pedagogiky/