VÝZVA
Vyzýváme všechny slušné občany České republiky, aby se připojili k hnutí odporu, které se snaží zamezit vstupu nemorálního pojetí zábavy do naší vlasti, která umožňuje lidem narušeným, psychopatům a lidem krutým, aby vybíjeli svoje úchylky na zvířatech, které se stávají jejich obětmi. Na tyto oběti však naše zákony zapomínají, zapomínají i na zvířecí oběti, které jsou zavražděny českými trofejovými lovci za hranicemi ČR. Často se jedná o ohrožené druhy zvířat. Tato skupina narušených lidí má hluboké sklony k násilí na bezbranných obětech a to je nejen zavrženíhodné, ale dokonce společensky neúnosné.

Vyzýváme Vás, abyste se připojili a zařadili se na seznam aktivních členů hnutí odporu proti násilí páchanému na zvířatech.

Nábor:
Potřebujeme každého z vás, kdo je ochoten se postavit tomuto plíživému nebezpečí v naší morálně narušené společnosti. Zabíjení zvířat pro zábavu a z marnivosti je zločin!

– Právníci
– Psychiatři a psychologové
– Dětští psychiatři a psychologové
– Lidé z umění a hudby
– Známé osobnosti a sportovci
– Lidé z veřejné správy
– Ochránci přírody a zvířat
– Pisatelé do časopisů, novin, médií
– Pisatelé stížností
– Zdatní znalci cizích jazyků, překladatelé na propojení s mezinárodním hnutím proti trofejovým lovům (potřebujeme podpisy na vznikající údernou petici)
– Novináři a fotografové
– Lidé na ulici – demonstranti
– Lidé z médií a novin, kteří budou ochotni podpořit hnutí odporu
– Lidé IT, hackeři
– Výrobci triček, tiskaři

POTŘEBUJEME, ABYCHOM SE VŠICHNI ZAPOJILI A ŠLI DO TOHO JAKO JEDNA ÚŽASNÁ ŽIVÁ LIDSKÁ BYTOST! SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME. HLASTE SE, CO SI KDO VEZME NA STAROSTI.

Pište na: lideprozvirata@seznam.cz
Událost: https://www.facebook.com/events/918539651519295/

11181489_426774280825711_5284289655146419708_n