VY JSTE TVŮRCI NOVÉ DOBY!
Naša aktuálna doba je doba zázrakov , naše vedomie sa budí , zobudilo a my objavujeme každý den nové a nové zázraky života , života ktorí nie je len tu ale života v Nás samých ktorí sa rozplýva a je všetkým. Naša láska v našich srdciach je tak silná že máme pocit že sa rozplynime a stane sa jedným . Nechajte tento váš stav čo najdlhšie prejsť vaším telom a celou planétou všetkými ľuďmi .Vyvarujte sa všetkému negatívnemu, nečítajte negatívne preberajte a vyberajte a tvorte Novu Zem vy sami! Novu Zem v harmónii, láske a vo svetle, vy ste tvorcami Novej Doby! Související článek: Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je – existuje. UvedenoZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou – vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Výborné video s CZ titulky: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN – Nebe na Zemi) – ZDE.

Cokoliv si budete představovat se velice brzy stane nejen vaší vnitřní, osobní pravdou, ale i vaší vně projevenou realitou. Obzvláště nyní krystalizuje čím dál tím rychleji naprosto vše z vnitřních světů (tvořených mentálními představami) do vnějších, hmotných světů, neboť čím více se přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu – času, tím rychleji se každá vnitřní představa projevuje i na vnější, hmotné úrovni existence. Proto si představujte pokud možno jen to radostné, krásné a povznášející a vše ostatní ze svého vědomí smažte světelnou, mentálně stvořenou houbou, podobně jako když mažete údaje na školní tabuli.

Takže si ve svých představách začněte představovat takový svět a jeho reality, v jakých si přejete pobývat či žít. Tím dojde k tomu, že se do něho  při vzestupu, a s tím spojenoutransmutací veškerých hmotných projevů existencí do podoby tekutého světla (které krystalizuje do hmotného projevu existence)promítnete, neboť pátá dimenze jsou světy mentálních představ, krystalizující téměr okamžitě do hmotného projevu existence. Je to něco jako při vědomě tvořeném a řízeném snění, ve kterém se vše odehrává dle našich osobních přání. Proto je v těchto světech možné nejen naprosto vše co si již dnes dovedete představit, ale i cokoliv co si představit prozatím nedovedete. Je již na čase, popusťte uzdu své představivosti už dnes a hurá do toho, 🙂 ať se při závěrečné transformaci veškerých hmotných projevů existencí tohoto světa ocitnete v takovém překrásném světě a takových realitách, ve kterých je pro NAPROSTO všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Navrhuji vám představovat si svět jako jednu překrásnou, mentálními představami udržovanou zahradu, ve které pobýváte v létajících domech. Přitom si současně uvědomte, že možné a realizovatelné je naprosto vše (neboť to jsou světy mentálních představ), jelikož nekonečné možnosti omezuje a určuje pouze a jen vámi nastavená hranice vaší fantazie. Uvědomte si, že zkorumpovaný Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.

Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat! Úzce související článek s názvem: „Arkturiáni – Vytváranie vašej novej reality“ je uveden ZDE.

PS: pouze limity ve vaší fantazii tvoří vaše osobní limity jinak ničím neomezených a tudíž nekonečných možností. Viz video s názvem: Le Monde Merveilleux de Fée Clochette, uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=3IQOOGt8Bfo&feature=related
Takto snadno a jednoduše se tvoří ve světech páté dimenze, což jsou světy mentálních představ, které jsou tvořeny z živé světelné plazmy, čili z kosmického tvořivého Vědomí, neboli z živého tvořivého světla.

Nebo si chcete raději stvořit takovýto podvodní svět? Pátá dimenze jsou světy nekonečných možností, ve kterých si svým osobním přesvědčením pouze vy sami určujete hranice toho co je možné a co ne. Takže se zbavte svých starých přesvědčení a popusťte uzdu své fantazii.

Mnohem více podrobností o tom kdo, nebo spíše co jsme a co je to tzv. hmota, je uvedeno v článku s názvem: „My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je – existuje.“, který je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co se bude dít při protnutí planetárního a slunečního nulového bodu – času s galaktickým nulovým bodem – časem je uvedeno v článku s názvem: „Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč“, který je uvedený ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin – ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang – mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencí TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: „Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní“, který je uvedený ZDE.

Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající video) Uvedeno ZDE.

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE. Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

Videa související s článkem.

Vlna lásky / The Wave of Love
http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Transmutace / Transmuteo
http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=player_embedded

DNA Aktivace MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=related
http://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=rozmluvy&…

12:12 uzdravující meditace / 12:12 Healing Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=eBaYnqKma70&feature=player_embe…

Vaše vyšší já / Your Higher Self
http://www.youtube.com/watch?v=HbiZlF0V4O8&feature=player_embe…

Zdroj: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-doby