VSTUPUJEME DO TYRKYSOVÉHO SLNEČNÉHO LÚČA
Každý rok o takomto čase nás zalieva tyrkysový lúč slnečného svetla. Začiatkom augusta/srpna prechádza zelená do tyrkysovej​​. Celý rok sa farby postupne prelievajú jedna do druhej a dokopy vytvárajú dúhový most svetla . Farba alebo vibrácia slnečných lúčov závisí od polohy Zeme voči Slnku. Takže v súčasnosti sa kúpeme v tyrkysovom svetle.

Témy tyrkysovej farby:

„Sloboda vyjadrenia pocitov“

Fyzicky spadá tyrkysová do oblasti hrudníka a jej čakry sú naše bradavky. U žien sú prsia nádoby citlivosti, rezonančné nádoby. Bradavky sú citlivé senzory na zachytávanie vonkajších vibrácií a pomáhajú nám lepšie sa orientovať vo svete citov a citového naladenia okolia. Ženy majú túto oblasť od prírody viac oživenú ako muži a ukladanie tuku v tejto oblasti pravdepodobne slúži ako ochrana. Preto často ženy s menším poprsím môžu pôsobiť zraniteľnejšie. Nerada by som však robila akékoľvek závery o parametroch ľudského tela, pretože to je v našej spoločnosti naďalej veľmi nepochopená téma.

Pľúca a dýchacie cesty patria z veľkej časti tiež do tyrkysovej zóny, najmä priedušnica. Nie nadarmo je mätová farba jeden z odtieňov tyrkysovej farby a bylinka mäta skutočne pomáha nášmu dýchaciemu systému. Rovnako by som sem priradila i oblasť chrbta, lopatky, krídla slobody a rozletu.

Slobodné vyjadrenie pocitov znamená schopnosť hovoriť o bolestivých a potlačených pocitoch, o tom ako sme to naozaj cítili, napr. ako sme sa cítili odporní, špinaví, neprijatý, hnusní… áno je to o pravde pocitov… a rovnako o slobodnom vyjadrení radosti a tvorivosti, napr. v speve, smiechu, hovoriť o tom čo cítim k druhým, o láske a oddanosti.

„Sloboda, rozlet a nekonečné hranice“

Predstavte si šíre azúrové more zaliate slnkom, na obzore začína modré nebo… presne to je ten pocit, ktorý prináša tyrkysová farba.

„Tvorivosť v radosti“

Hra ako práca, práca ako hra. Tvoriť na základe spontánnosti, prichádzajúcich nálad a pocitov. Bez zábran a predsudkov.

„Nevinnosť“

Ak je tyrkysová farba o pravde pocitov, je prirodzene i o nevinnosti. O tom, že ak niečo cítim, nie je to zlé či dobré, ak to vyjadrím a nepotlačím. Deti sú nevinné i v plače či hneve, pretože sú pravdivé a prežívajú seba naplno a nepretvarujú sa.

„Masky a splynutie s archetypom“

Deti sú nevinné a nemajú masky, no my dospelí sme radi pod maskou dôležitosti, role, statusu. A tu prichádza tyrkysový tieň. Nie sme sami sebou, sme ale dôležitou osobou v spoločnosti, v práci, chceme byť hviezdy či mať prvenstvo alebo pochvalu, obdiv, súcit druhých. Nevedome sa stotožňujeme s archetypmi krásnych žien, úspešných mužov, silných žien, obetavých matiek, úbohých obetí či neporaziteľných borcov. Archetypy sú ohniská sily v kolektívnom nevedomí. Sú dobré ak z nich vieme čerpať silu a inšpirovať sa nimi, no ak sa vyhlásime za inkarnovaného Krista či Máriu Magdalénu, asi niečo nie je v poriadku. Bojíme sa, že ak sa vzdáme svojho vysneného archetypu, stratíme niečo zo seba, svoju hodnotu či dôležitosť, lesk. Zabúdame však, že našou úlohou je žiť ten náš archetyp, jedinečný archetyp, neopakovateľný, jednoducho byť sami sebou.

„Individualizmus“

Jedinečnosť a originálnosť, samostatnosť a sebestačnosť to sú sily tyrkysovej farby. Vyjadrujú slobodu jedinca, jeho schopnosť sa zdravo vymedziť v dave.

„Synchronicita“

Čas je i nie je. Čas je uhoľ pohľadu v prítomnosti. Umenie je byť v správnom čase na správnom mieste. A to nám prináša tyrkysové plynutie životom.

„Zodpovednosť jedinca“

Ako individuality sme zodpovední nielen za seba, ale i svoje okolie, v ktorom žijeme. Sloboda je neobmedzená iba ak neobmedzuje druhých.

„Sieťová komunikácia, masmédiá“

Prepájanie a sieťovanie ľudí, to je tyrkysový svet. Ako morské živočíchy komunikujú vibráciami prenášaním vibrácií pod vodou, i my ľudia opakujeme podobný systém komunikácie cez moderné technológie.

Tyrkysové symboly:
– šíre more a vietor
– delfíny – hravé, vnímavé a slobodné
– archetyp morskej panny, hravá, slobodná, spievajúca bytosť
– dych, zvuk a ozvena
– kameň tyrkys, akvamarín, labradorit…
– vôňa eukalyptu, mäty, spearmintu – mäta kučeravá

K článku pripájam i liečivé pc pozadie na stiahnutie, ktoré som vytvorila na základe tyrkysovej inšpirácie.
Ivana Jelemenská, astrologička