VSTUP DO ROVIN BOŽÍHO LIDSTVÍ…
V NOVÉM SVOBODNÉM SVĚTĚ ROZKVÉTÁ TO, CO NOSÍŠ VE SVÉM SRDCI. PLNÉ KVĚTENSTVÍ DUŠE ZDOBÍ SVĚT NEJVZÁCNĚJŠÍMI ŠPERKY ZE SVĚTELNÝCH POKLADŮ BOHA. PAPRSEK BOŽÍ LÁSKY ZROZENÝ V TICHU UKOTVIL NA ZEMI KRÁSU A ŠLECHETNOST PROPOJENÝCH LIDSKÝCH SRDCÍ JEDNOTY A POVZNESL ZEMI DO ROVIN SVOBODY, MÍRU, RADOSTI, HOJNOSTI A BLAHOBYTU. OTEVŘENÍM PLNÉHO VĚDOMÍ DAL SVOBODU OPRAVDOVÉMU BOŽSKÉMU PROJEVU PŘIROZENÉ VNITŘNÍ SÍLY VE SVĚTĚ.

ZALÉVEJ LÁSKOU SVOJE SRDCE, ABY MOHLO KVÉST VĚČNOU BOŽÍ KRÁSOU S VĚDOMÍM POZNANÉ PRAVDY O ŽIVOTĚ. PŘIPOJ SE S ODVAHOU A VÍROU V NOVÝ ROZMĚR BYTÍ, ABY I TVŮJ DRAHOCENNÝ ŠPERK UVNITŘ NESL VIBRACE NOVÉHO SVĚTA. POMŮŽEŠ SOBĚ A VŠEM LIDEM NA SVĚTĚ UKOTVIT NA ZEMI ZNOVUZROZENÉHO PLNĚ PROBUZENÉHO BOHA V LIDSKÉM TĚLE – ROZKVĚT NOVÉHO VĚKU.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova