VSTUP DO BOŽÍHO KRUHU SLUNCE
Jakou propast mezi Tebou samým jako skutečným Bohem a omezujícím světem s hranicemi dokáže bolest, která svírá srdce a nastolí duševní stav smutku, beznaděje a trápení. Směješ se, ale Tvůj smích je falešný a přesto se smutně směješ dál. Rozervanost se vkrádá do Tvého nitra. Ponechal jsi pootevřené dveře pro nízké a pod závojem skryté obavy a do Tvého niterného světa vstoupily deprese, smutek a zlost. V tomto stavu vědomí chaos navštívil Tvůj dům. Ego kráčí vždy v patách jako stín za světlem a čeká na příležitost. Nevíš, odkud se všechno harampádí vzalo a jak se to mohlo stát, že Tě opět polapila temná noční můra. Dokud je hnacím motorem a palivem pro chod těla ego v podobě hromady ztrouchnivělého dřeva, je co spalovat. Jakmile projde ohněm poslední polínko, žár ničivého ohně začne slábnout, až z něho vyjde hustý dým a nezůstane nic než jen popel. Voda smyje poslední stopy a obohatí Zemi, ze které vzejde nový život. Ovšem zrozenou hnací silou se stala nezměrná a téměř bezedná hra Lásky. Spálí vše, co je brzdou skutečného života. Jsi občas plný bolesti až po okraj snesitelnosti. Jako tečka kráčíš po obvodu kruhu a v tomto stavu vědomí netušíš, jak blízko máš nadosah střed ticha a vysvobození duše. Učiň jeden odvážný krůček dovnitř a v představách se pusť střemhlav do propasti temnoty času až na její dno, abys mohl poznat, co znamená příchuť svobody a cit pravých lidských hodnot. Neměj strach, nechej se vést a odhoď vše, neboj se ztratit vše. Každá ztráta stojí na prahu zrození nových, životaschopných buněk. Poklekni na kolena, pohlédni do Slunce zkaleným zrakem od neskutečné bolesti a upřímně odevzdej veškerou tíhu všeho do světelných rukou. Nedrž nic a odevzdej vše i sebe. Pohlédni z výšky zrakem sokola, který zaměří cíl a v letu mění směr podle síly větru. Jsi chráněný a kolem Tebe je soucitná náruč s lahodnými světelnými kapkami duše Boha. Dovol si vejít do osvobozujícího „Božího kruhu Slunce“. Najdi život, po kterém prahne Tvoje duše – sní o skutečném životě plném radosti, hojnosti, blahobytu, zdraví, harmonie a rozkvetlé blaženosti. Pochop, že celý život je o vylaďování frekvencí, pocitů a nálad. Jen Ty jsi tím, kdo může tento stav změnit. Odrazový můstek k vyšším stavům vědomí je srdce – čisté srdce, překypující neskutečnou touhou otevřít frekvenční bránu v zrcadlovém bludišti pro společné blaho celého světa. Dveře máš otevřené, když řekneš „Ano“ a ponecháš svobodu procesu spalujícího ohně. Pusť se svazujících břehů jistoty a s vědomím odevzdanosti dovol svým krokům odpoutat se a sklouznout do hlubin, v nichž znovuobjevíš vše zapomenuté. Nenech se nikým a ničím zmást, že zemřeš, když se pustíš starých jistot. Ponoř se do vody Života a objevuj svět v podzemí. Voda, kolující uvnitř těla Tě spojuje s celým Bytím a ty jednoho dne porozumíš Božímu záměru o životě. Emoce jsou na povrchu, aby se staly kořením skutečné Pravdy v tvořivém žáru paprsků něhou překypujícího srdce. Nacházíš nová frekvenční spojenectví, která prospívají Tvé duši. Zjišťuješ, že nejsi sám a svými vibracemi propojuješ svět, jako když spleteš věnec z rozkvetlých květů pampelišek. Kruh na obvodu je spojen pevným lanem lásky a všichni soucitně, svobodně v jednom kole tvoříme nový svět v rozkvetlém Ráji našeho srdce. V pravou chvíli se rozsvítí kruh ve světelný kotouč podobný Slunci. Cítíš tichý tlukot srdce, jež představuje posvátný zvon, který se rozezvučí nad střechou každého chrámu v pravou chvíli. Kéž by zněl tónem tvého srdce plného porozumění a soucitu. Jeho ozvěna zazní v dálném Vesmíru a sladí vibrační naladění vody všech probuzených lidí v jeden oceán, v němž Láska spojí všechny kapky v jeden životaschopný celek. Vstupuješ do nového jitra vycházejícího Slunce ve světle Poznání souvislostí. Zrozen se soucitnou hvězdou v srdci kráčíš odevzdaně vstříc novým výzvám. S ukotveným ničím neomezeným vědomím zaměřuješ svoji pozornost na zvýšení vnitřního svitu a v pohádkovém stavu blažené duše obdržíš vše, o čem jsi v nižším stavu vědomí jen mohl snít.

FB: Eva Hannah Haberlandová