VODA V EU
VODA a hygiena jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:
měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

Petici můžete podepsat zde: http://www.right2water.eu/cs
Autor článku: Evropská občanská iniciativa

 

Kategorie:

Výzvy