Vliv hudby na lidské zdraví III: Je rozdíl v hudbě laděné na frekvenci 440 Hz a 432 Hz?
Celý Vesmír se skládá z vibrací, a to i slyšitelných tonů. Dnešní hudba je zpravidla založená na základním tonu A 440 Hz. Někteří výzkumníci uvádějí, že frekvence hudby, tedy frekvence na níž jsou hudební nástroje laděny, má různé efekty na asociální chování člověka, jeho vědomí, harmonii celého organismu a jeho zdraví.

Podle některých výzkumů, byla dříve používaná frekvence 432 Hz pro člověka příznivější, než je dnešní ladění na 440 Hz.

Více: http://www.epochtimes.cz/2014051522087/Vliv-hudby-na-lidske-zdravi-III-Je-rozdil-v-hudbe-ladene-na-frekvenci-440-Hz-a-432-Hz.html