Teal popisuje dovody prečo založila spoločnosť Teal Eye a aké oblasti chce za jej pomoci rozvíjať resp transformovať:
Integratívnu medicínu
Alternatívne zdravie
Zvdelávací systém
Vzdelávacie programy pre rodičov
Potravinársky priemysel
Reforma systému spravodlivosti

Preklad: http://www.novazem.info/
http://www.facebook.com/NovaZem