VITAJME NA NOVEJ ZEMI
V krátkosti, od začiatku roka bolo uvoľnených z morfického poľa zeme veľké množstvo záťaží, vďaka práci nás všetkých na sebe aj pre našu Matku Zem. Od mája (květen) sme nabehli na nový vibračný systém, ktorý nás posunul do ďalšieho levelu z hľadiska vývoja aj vibrácií. Procesy stále prebiehajú.

Nadchádzajúce obdobie, ktoré nás čaká je o dokončení všetkého potrebného, pre úplné ukotvenie energií Boha – Bohyne v Jednote Celku. Z hľadiska postavenia planét tu máme veľký vplyv Venuše na nás aj naše srdce. Brána Leva, o ktorej sa hovorí je v skutočnosti posun do ďalšieho energetického vibračného systému z hľadiska dokončených úloh. Preto sme v poslednom čase doslova nútení – vedení intenzívne na sebe pracovať. Dochádza k utriedeniu všetkých starých záležitostí a ich uvoľneniu. Z pohľadu Vyššieho plánu zem nabehla na svoju novú vývojovú etapu, kde dochádza k navýšeniu vibrácií v celom energo informačnom poli. Vo fyzickej štruktúre zem prechádza veľkým očistným procesom aj z hľadiska otepľovania, vplyvov počasia a rôznych prírodných úkazov. V tomto čase je veľa
duší, ktoré sú nápomocné v tomto procese. Je nachystaná nová skupina duší, ktorá bude za krátko inkarnovaná, aby pomohla v nadchádzajúcimi období. Pre vysvetlenie, nové duše nemusia čakať na svoje zrodenia ako dieťa, ale v rámci evolučných procesov nastáva výmena aj počas života. Veľa duší bude v tomto druhom polroku odchádzať v rámci ukončenia lekcií.

Všetko, čo sa okolo nás deje za posledné obdobie je pre nás náročné. Treba si uvedomiť, že je potrebné zostať pevne nohami na zemi, neupadať na duchu a nepoddávať sa strachom. Aby sme zostali energeticky stabilní.

V tejto fáze vzostupu je veľa pracovníkov svetla kontaktovaných z iných svetelných sfér. Každý jeden je potrebný v procese diania. Z hľadiska Vyššieho plánu je zem pod veľkou ochranou Centrálneho Slnka a všetko je pod ochranou Stvoriteľa. Udalosti sa zrýchľujú. Sú vytvorené podmienky, aby prichádzajúce energie k zemi sa mohli plne ukotviť. Jedná sa o nový druh energií, ktoré tu ešte neboli. Sú dosiahnuté intenzívnou prácou nás všetkých na sebe. Uvoľnením karmických záťaží sa presvetlilo energetické pole zeme. V rámci posunutia do vyšších sfér sú nachystané nové informácie, ktoré budú postupne dodané jednotlivcom. Informácie sa týkajú rôznych technológií, nových foriem využitia energie, nových foriem liečenia. V rámci pokračovania bude naďalej potrebné zostať ukotvení v srdci a pevne na zemi, aby sme mohli naplno žiť Nebo na Zemi.

V čase tejto jedinečnosti – práve prebiehajúce obdobie – sa triedi zrno od pliev. Výsledky jednotlivej práce sú viditeľné. Všetko je nastavené na zmeny. Všetko staré odchádza a uvoľňuje miesto novému – Novému Vedomiu Ľudstva. Novej realite, novému videniu a vnímaniu. NOVEJ ZEMI. O to všetko sme sa aj my všetci pričinili.

Tieto dni sú náročné aj z hľadiska fyzických prejavov. Môžeme pociťovať výkyvy nálad, preťaženie CNS, zmeny tlaku. U niektorých dochádza k aktivácii šišinky mozgovej, k načítaniu nových informácií. Sprievodné javy môžu byť citlivosť na zvuky a podnety z vonka. V bežnom živote sú pozorovateľné aj jednotlivé prieniky – prelínanie realít. Máme pocit, že sme tu aj niekde inde. Je potrebné čo najviac dopĺňať tekutiny a uzemňovať sa – zostať nohami na zemi.

Obdobie zmien nás stále viac núti pozrieť pravde do očí. Veľa toho, čo platilo kedysi, už neplatí. Týka sa to aj rôznych napísaných vedomostí. Je potrebné si uvedomiť, že všetko sa mení v rámci posunutia celej zeme aj nás všetkých do nových vibrácií. Treba preciťovať srdcom a nedržať sa striktne starých programov a dogiem.

Všetkým bytostiam, ktoré sa nachádzajú na zemi bolo umožnené prejsť celou vzostupovou líniou až sem vďaka práci, ktorá bola odvedená. Boli prečistené jednotlivé polia a roviny, kde boli uvoľnené záťaže, programy a sľuby, ktoré nás držali v týchto záťažových rovinách. Celá vzostupová línia tak dosiahla maximálne presvetlenie a uvoľnenie do vyšších úrovní. Niektoré procesy ešte postupne doznievajú.
V tomto čase budú svetelné duše vedené, aby očistili seba aj svoje pole od záťaží, ktoré boli manipulatívne v rámci energií žena – muž. V súčasnosti na zem dosadajú nové energie, ktoré sú v Jednote Celku. To znamená energie Boha- Bohyne spojené v Jeden Princíp. Preto v tomto období máme potrebu hľadať svoju polovicu duše, seba samých, svoj dvojplameň. Sme smerovaní a vedení, aby všetko oddelené bolo znovu spojené a navrátené do Zdroja.

Energie Krista, ktoré nás toto obdobie sprevádzajú preliečili všetky zranenia, ktoré
boli od prvopočiatku uložené v morfickom poli. Teraz si máme všetci uvedomiť, že je načase sa zbaviť starých záťaží, zranení, odpustiť sebe samým, prosiť o odpustenia a dôverovať procesom, v ktorých sa nachádzame. Lebo každému bude poskytnutá pomoc. Kto v čistote srdca žiada a prosí o vedenie a pomoc. O každého je postarané.
V nasledujúcich dňoch sa budeme stretávať v našich životoch s tými ľuďmi, s ktorými je potrebné sa vzájomne uvoľniť aj z hľadiska karmických väzieb. Niektorí nám v živote ostanú a niektorí uvoľnia miesto novým ľuďom. Je to potrebné pre dokončenie úloh u jednotlivcov aj uvoľnenie skupinových energetických väzieb.

V tomto čase k nám prichádza Pravá Láska skrze Pravú Pravdu – NOVÉ VEDOMIE k nám.
Každému sa dostane, čo potrebuje v tom správnom čase jemu vhodným spôsobom.
Tak Vitajme na Novej zemi, kde Nové vedomie nám pomáha žiť skrze Pravú Lásku NEBO na ZEMI. V Jednote Celku v tomto čase Jedinečnosti.

Pokojné letné dni nám želám

S láskou pre nás ELINA

 

27. 07. 2015 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazomhttps://www.facebook.com/eva.brieskova.elina