V těle proudící krev umožňuje život na této pozemské úrovni. Její složení má vliv nejen na tělesné zdraví, ale i na duchovní vývoj. Protože je známo, že složení krve je převážně závislé na sestavě přijímaných pokrmů a nápojů, zaměří se přednášející hlavně na tuto oblast. Kromě chemického složení potravin upozorní i na působení v nich přítomných barev, význam vůní, vliv živlů a další souvislosti. Správně vyzařující krev napomáhá člověku na jeho cestě k sebezlepšení a podporuje to, aby směřoval ke skutečným hodnotám a dokázal rozpoznat svou duchovní podstatu.