„Zaměřuji se na nápravu příčin problémů, držím se pravidel přírodních zákonu, díky kterým se dá dosahovat rychlých a stálých výsledků. Každý člověk umožňuje léčení sám za sebe, jediný kdo může něco změnit, je tedy sám klient. Terapeut je pomocník a průvodce na jeho cestě učinit změnu a nápravu již nevyhovujícího stavu věci.“

osobniterapie.cz