VHLED DO AKTUÁLNÍCH ENERGIÍ
Milí Pracovníci Světla,

chci se podělit o vhled do aktuálních energií. S koncem starého roku a zejména s novým rokem jsme se dostali na novou úroveň sebelásky a bezpodmínečné lásky. Lekci o tom, že teprve zacelené srdce může udržet lásku, kterou v sobě má a znásobit ji natolik, že její zdroj nikdy nevysychá, jsme už zvládli. Už víme, že v každé bytosti je cosi dobrého, cenného, cosi, co si zaslouží naši lásku, i kdyby to nikdo jiný neviděl.

Z této perspektivy jsme nazírali na všechny bytosti a mnohé z nich si vysloužily i naši lítost. Jenže právě zde se dostáváme ke kameni úrazu, který nerezonuje s aktuálními energiemi: jakmile pociťujeme vůči někomu lítost, vlastně tím říkáme, že je potřebný. Že mu něco chybí, či přebývá, že prostě není zcela v pořádku takový, jaký právě teď je. Povyšujeme se nad něj, ať už tomu říkáme jakkoliv. Netvrdím teď, že nemáme být schopni empatie. Říkám jen, že vyhodnotíme-li něčí situaci, jako politováníhodnou, říkáme tím zároveň, že my jsme ti, kteří ji posuzují. Jakmile se dostaneme do pastičky posuzování, hodnocení a porovnávání, chytilo nás naše ego. Ego je velmi záludný a silný protivník, pokud se nám dostane na kobylku. Umí na sebe brát mnoho podob, často se převléká za “ušlechtilé” úmysly a o to těžší bývá ho v takových situacích rozpoznat.

Existuje však pomůcka, která nám jeho odhalení usnadní: láska bez podmínek nepoměřuje a neposuzuje. Vidí všechny bytosti jako sobě rovné. Není v ní nikdo pokročilejší, méně rozvinutý, inteligentnější… jsou jen jednotlivé plošky jednoho diamantu, které společně tvoří lidstvo. Každá ploška má svoje místo, svůj smysl, každá láme světlo jiným způsobem, ale teprve dohromady a společně ukazují celý obraz. Každá z plošek je stejně cenná. Bez ní by nebyl celek.

A existuje i další aspekt – jakmile bezpodmínečná láska dá, dává ze srdce a nečeká nic výměnou. Dává proto, že dávat chce a okamžitě zapomene, že dala. Dává pro radost z dávání, ne z očekávání vděku. Dává dobrovolně, na popud srdce, nikoliv jako investici “na horší časy” či s vyhlídkou výměny.

Potud Pracovníci Světla možná chápou a třeba i souhlasí, ale přesto u nich nastávají situace, kdy se jim vynaložená energie nevrací. A nastávají proto, že si neuvědomují, že dělají “charitu”. Dávají více, nežli sami mají, dávají na svůj úkor, čímž sebe vyčleňují z “diamantu” lidstva, protože přestávají měřit všem “ploškám diamantu” stejným metrem. Chytili se do pastičky duchovního ega. Pracovníci Světla totiž na rozdíl od lidí s nezahojeným srdcem nemají potíže s dáváním. Mají však potíže s přijímáním, říci si o pomoc, ozvat se, když se děje něco v jejich neprospěch… a tím sami sebe, svou energii i čas znevažují.

To jsou lekce, před kterými právě stojíme. Umíme se poprat za druhé, umíme v nich vidět Světlo, i když ho oni sami nevidí, ale musíme se naučit vážit si svého vlastního Světla/času/energie stejně jako Světla ostatních. Je to vlastně takové povyšování naruby:-) a logické mysli to třeba ani nedává smysl, ale vím, že se v tom mnozí Pracovníci Světla najdou. Miluj bližního svého jako sebe samého/miluj sebe samého jako bližního svého. Je to rovnice, z nichž obě strany mají stejnou platnost. Nevidět ve druhých potřebnější, než jsme sami, ale bytosti stejné hodnoty.

Co se děje, když dáváme na svůj úkor? Ostatní naši pomoc nechtějí/neocení, protože mají pocit, že se nad ně vyvyšujeme. A také tím dáváme Vesmíru zprávu, že si nezasloužíme mít stejně jako ostatní, tedy dostávat, že si to zaslouží jiní. A tak nedostáváme. Zákon přitažlivosti nelze oklamat.

Jak z tohoto bludného kruhu ven? Vrátit se zpět do “diamantu”. Nejsme nic víc, ale ani nic méně, nežli jedna jeho ploška. Stejně jako jiné plošky. Tak jako naši Strážní andělé nemohou zasáhnout, pokud je o to nepožádáme, tak ani my bychom neměli zasahovat do životů ostatních lidí. Můžeme nabídnout svůj pohled na věc, říci, že dveře jsou otevřené, ale ostatní do nich musejí vstoupit sami. A když už máme potřebu dávat, neměli bychom čekat nic nazpátek. Teprve pak dáváme doopravdy:-)

Krásný den, přátelé!

Petra, www.na-ceste-duse.webnode.cz