Veganství aneb rostoucí trend posledního roku
Na úvod si krátce vysvětlíme, co je veganství a kdo je vegan. Veganství jak by si mnozí mysleli, není pouhý druh stravování, ale zejména životní styl.

Proč životní styl?

Protože všichni vegani odmítají využívání zvířat k lidské potřebě. To znamená, že nepodporují různé kožešinové farmy či zoologické zahrady.

Vegan je pak člověk, který se rozhodl tímto stylem života žít. Filozofie veganství má pro něj smysl a jistý druh naplnění.

Možná tomu někteří nevěří, ale statistiky hovoří jasně. Dle posledních informací společnost Google zaznamenala prostřednictvím aktuálních trendů za poslední rok u klíčového slova vegan/veganství podstatně enormní nárůst.

A to je jenom dobře. Všichni vegani jsou jistě potěšeni, že se veganství rozmáhá a lidé si stále více uvědomují, co jedí a hlavně jaké to má následky.

Proč se stát veganem?

Důvodů, proč se stát veganem je spousta. Důležitý fakt, který je ale potřeba vědět – každý by se měl rozhodnout na základě svého vlastního uvážení, nikoliv pod nátlakem.

Je to klasická situace, kterou každý z nás jistě někdy v životě zažil.

Jaká?

To, že pokud něco chceme, tak to zkrátka uděláme. Většinou to ale přijde odněkud zevnitř nás. Nejde tedy ani přesně vysvětlit pádný důvod.
A takto by to mělo být v rozhodování se při přechodu na veganskou stravu.

Pokud bychom si ale měli vyjmenovat pár hlavních důvodů, které dávají lidem indicii stát se veganem, tak zde jsou.

  1. Zvířata

Ano, není žádným překvapením, že spousta lidí přechází na rostlinou stravu právě kvůli zvířatům.

Vegan totiž věří v hlavní myšlenku – i zvíře má právo na svobodu a život, tak jako my lidé. Zvíře totiž cítí bolest a vnímá ji jak člověk, proto jsou výmluvy typu: „Vždyť k tomu ty zvířata byly vychovány, aby se snědla“ jsou naprostý nesmysl.

Věděli jste, že ještě v dnešní době některé kosmetické značky dovolují testovat své výrobky na zvířatech? Ano je tomu skutečně tak.

Doporučujeme přečíst tento článek, který se zaměřuje na kosmetiku netestovanou na zvířatech.

Ale vraťme se zpět k výše zmíněné svobodě a práva na život.

Vysvětlíme si to na následujícím základním příkladu. Kráva porodí telátko, které ji je hned odebráno – ta je následně použita pro výrobu mléka.

Myslíte si, že to mléko bylo původně pro nás?

Nikoliv.

Krávy jsou savci a mléko tvoří pro svá mláďata – život takové mléčné krávy je nekonečný koloběh umělých oplodnění, březostí a porodů.

Na zajímavý článek se můžete podívat na našem webu, klikněte prosím zde.

  1. Zdraví

Není žádným překvapením, že většina lidí se na rostlinnou stravu obrací až v případě, že má zdravotní problémy.

A mají taky proč.

Dle studií a výzkumů je naprosto zřejmé, že veganská strava má výrazně pozitivní vliv na naše zdraví. Přechodem na tento druh stravy zkrátka nemůžete šlápnout vedle.

Důkazem toho mohou být například výzkumy, které provedlo mnoho světových organizací. Zjistili, že veganská strava má opravdu pozitivní vliv na celkovou fyzickou kondici a získanou energii.

Po internetu koluje mnoho článků, které neinformovaně uvádí, že tento druh stravy je z dlouhodobého hlediska zdraví nebezpečný.

Toto tvrzení můžeme ihned odvrátit, pokud se podíváme například na českého mistra světa v Thajském boxu pana Müllera.

Tento muž je veganem již několik let a přitom si drží skvělou kondici a vysokou váhu boxera 120 kg. Dle jeho slov podstoupil ve svých 40 letech test metabolického věku, který mu vyšel na krásných 22 let.

Pan Müller není zdaleka jediný. Například světoznámý sportovec, taktéž boxer, Mike Tyson uvedl, že veganství mu dalo šanci žít zdravý a plnohodnotný život.

  1. Životní prostředí

Každý člověk zná recyklaci odpadů nebo například omezení dopravních prostředků jako jsou auta.

Věděli jste ale, že největší přítěž pro životní prostředí jsou tzv. uhlíkové stopy? Jedná se o skleníkové plyny, které jsou výrazně spojené s živočišnými produkty. Produkují je totiž krávy, a to ve formě nadýmání.

A tohle není jediný faktor, který má vliv na naší Zemi. Musíme si uvědomit docela zásadní věc. Tím je fakt, že veškeré živočichy chované právě pro lidské potřeby musíme něčím nakrmit.

A čím?

Krmnými obilovinami – kvůli její produkci dochází k výraznému odlesňování a tím tak ztrátě přirozeného životního prostředí.

Rozhodně to stojí k zamyšlení…

  1. Udržitelnost života

Veganství je udržitelný způsob života, tudíž můžeme říci, že vegani pomáhají i lidem, kteří jsou masožravci.

Proč?

Vegani spotřebují pouze třetinu pozemků ke své obživě. Pokud tedy připomeneme fakt, že populace neustále roste a na základě toho zemědělské půdy ubývá.

Dojdeme k jasnému závěru – za pár let nebudeme schopni nakrmit celou planetu.

OSN odhaduje, že do roku 2050 proběhne nárůst populace ze 7 miliard na 9-11 miliard lidí.

Na tom by nebylo nic tak zvláštního, pokud ale nezmíníme hlavní pointu – tím je, že již dnes trpí hladem více jak 800 miliónů lidí.

Otázka na závěr je tedy zcela zřejmá.

Jak bude naše planeta vypadat v roce 2050?“

Odpověď je jen vaše.

Zdroj: www.svobodavsem.cz