VĚDOMÍ PROMLOUVÁ K SRDCÍM NÁS VŠECH

Já Jsem esencí vašich srdcí.

Já Jsem kosmický oceán Lásky a každý z vás je kapkou tohoto oceánu.

Kapkou, která má všechnu Lásku i Vědomí oceánu.

Moje milované kapky, hledáte mě už věky a Já Jsem celé věky
s vámi – JSEM VÁMI…
Mnohé z vás, mé milované kapky, to začínáte chápat a prožívat.
Začínáte vědomě prožívat, že

JSTE SILOU A LÁSKOU OCEÁNU.

Probudily jste se ze snu zapomnění, přestáváte věřit v oddělenost a začínáte vědomě žit CELISTVOST.

Chápejte, síla oceánu je nepředstavitelná a přitom ho tvoří nesčetně jednotlivých kapek, které se spojily v JEDNO.

SÍLA OCEÁNU JE SILOU KAŽDÉ KAPKY,

SÍLA KAŽDÉ KAPKY JE SILOU OCEÁNU.

S tímto Vědomím zaniká touha po výjimečnosti a nadřazenosti.
Jenom nevědomost věří v oddělenost a výjimečnost!

Vědomé Bytí – vědomá kapka ví, že SÍLA A LÁSKA OCEÁNU JSOU I JEJÍ, PROTOŽE JSOU JEDNÍM!

Milované kapky, osvojením této pravdy máte život plný radosti a štěstí cele ve svých rukou.

MILUJI VÁS.

JÁ JSEM OCEÁN LÁSKY.

JÁ JSEM UKOTVENÍ TOHOTO VĚDOMÍ V KAŽDÉM Z VÁS.

TAK TO JE.

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/v-napojeni-na-zdroj/vedomi-promlouva-k-srdcim-nas-vsech.html