VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY LIDI: CO DĚLÁ WIFI, MOBILNÍ TELEFONY S NAŠÍM ZDRAVÍM
Varování už koluje nějakou dobu internetem, ovšem jak moc mu přikládáme pozornost?

Tento článek je pouze velmi malou částí v celé škále výzkumů, které potvrzují, že elektronika je nejen přínosná a pokročilá, ale také škodlivá.

Věděli jste, že mozek dítěte absorbuje více záření než mozek dospělého?

Dr. Martin Blank, Ph.D., z Katedry fyziologie a buněčné biofyziky, se připojil ke skupině vědců z celého světa, kteří se podílejí na výzkumu škodlivých vlivů wifi a telefonů.

Četné studie dokonce prokázaly, že telefon může způsobovat rakovinu.

Věděli jste, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala rádiové pole jako možný karcinogen už v roce 2011?

To připustila dokonce také Světová zdravotnická organizace (WHO). Více si o celkovém rozhodnutí můžete přečíst ZDE.

Bohužel – ačkoliv tento fakt víme už od zmíněného roku 2011 – mnoho z nás používá telefon a další zařízení až příliš často. A stejně na tom jsou také děti.

Buďme tedy alespoň zodpovědnými a starostlivými rodiči – mysleme na zdraví nejen u svých dětí.

Zdroj: ce.com
Zdroj: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6565-varovani-pro-vsechny-lidi-co-dela-wifi-mobilni-telefony-s-nasim-zdravim