VÁNOČNÍ KRVAVÁ TRADICE
V neděli 20. 12. 2015 se sešlo několik desítek aktivistů z mezinárodního hnutí 269 Life, aby upozornili veřejnost na krutost českých Vánoc. Na pražském Andělu v blízkosti obchodního centra uspořádali akci, která lidem ukázala pravdu skrývající se za slovy „vánoční tradice“. Smyslem této události bylo upozornit veřejnost na nelidský přístup k rybám, kaprům.

Tradice českých Vánoc, respektive zabíjení kapra, odporuje, dle tvrzení aktivistů, opravdovému duchu Vánoc. Ty mají být plné lásky, rodinné pohody, klidu a míru. Dodávají: „Na ulicích vidíme šílené krveprolití. Lidé se procházejí, užívají si vánoční atmosféru, zatímco kapři trpí a umírají přímo před jejich očima. Nakonec si jejich mrtvá nebo značně potlučená těla donesou domů. Nikdo z nich se nepozastaví nad absurditou, které se tímto dopouští. Nevnímají utrpení kaprů, kteří vnímají bolest stejně jako my lidé. Zavírají před ním oči.“ Podle mluvčí hnutí 269 Kamily Jírové si české vánoční brutality všímají také turisti i cizinci žijící v Praze. Dodává: „Pohybuji se v mezinárodním prostředí a denně komunikuji s cizinci, kteří se zajímají o naši kulturu a Vánoce především. Velmi se pozastavují nad brutalitou „tradiční“ vánoční večeře. Jsou znechuceni zkrvavenými ulicemi, které připomínají bojiště a rozhodně v nich neevokují mírumilovnost těchto svátků. Brutalita na ulicích je pro tyto lidi naprosto nepřijatelná a neomluvitelná.“ Svým plánovaným vystoupením upozorňují aktivisté na podíl viny zákazníků v procesu, kterým si kapři procházejí. Nesoustředí se pouze na pojídání těchto tvorů, ale především na způsob, jakým je s nimi zacházeno, jak je jejich život plný strasti a bolesti. Aktivisti hnutí 269 poukazují na rovnost mezi živými tvory a na jejich práva.

K množství kaprů chovaných v naší zemi říkají: „V České republice je kapr chován v takovém množství, které uspokojí nejen tuzemský, ale také zahraniční trh. Produkce kapra tvoří asi 90 procent celkové produkce sladkovodních ryb u nás a pohybuje se kolem 16 – 18 tisíci tun ročně.“ Tyto a další informace zprostředkovávají veřejnosti i skrze webové stránky http://www.czechtradition.cz/ a Facebook 269 Czech Republic.

Veřejný protest českých aktivistů je podporován například těmito zeměmi: Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Itálie, Izrael a USA. Hrůzy, které se lidé vůči kaprům dopouští, si všimli i obyvatelé zmíněných zemí a uspořádali různé protestní akce, aby  podpořili české aktivisty v boji za ukončení této tradice. Tyto akce povedou pod záštitou místní odnože mezinárodního hnutí 269 Life.

Více informací: free269cz@gmail.com,

Web : http://www.czechtradition.cz/

http://www.269.cz/