Od 15 min. Komunikace s EBEm – Olie z planety Elieljí pomocí spiritistické metody. Komunikace trvá již od r. 1993