TY JSI NOVĚ ZROZENÝ SVĚT – ZRCADLÍCÍ SVOJI VNITŘNÍ KRÁSU NA ZEMI…
Otevírá se nám Nebe a Země volá. Povzneseš se, uvidíš modrou oblohu mnohem tišší a prostornější než byla dřív, jakoby se zastavil čas. Na vysokovibrační malířské paletě zříš rozpoznanou Pravdu Boží. Modrá barva nese poselství přicházejícího Nového světa. Jsi výtvarník a architekt v jednom a začínáš vědomě tvořit svůj toužebný záměr. Na plátně se objevují mraky různých barev života. Vítr vnese změnu tam, kde je ho třeba – odevzdaně a radostně si pohrává. Oblaka barev se pohybují mezi břehy života a Tvoje vědomí je pozorovatel tohoto víru na jednom z nich. Nechej téct svoje slzy, které odnesou vše bolestné uvnitř – tryskají jen napovrchu a čistí Tvoje nitro. Jakmile necháš jít svojí cestou „starý scénář“ všech neuvědomělých kreseb života – vneseš do života svého i ostatních Kristovu energii přizpůsobenou všednímu dni. Prošel jsi ohněm a tím jsi otevřel bránu ke vstupu do Nebeského království – ve Světle se zjevila Boží Pravda. Vznesl ses po proudu života o oktávu výš. Učíš se ukotvit svoje vibrace na Matce Zemi a s hlavou v oblacích si udržet vyrovnaný, svobodný let. Doba zrání nadešla a Ty jsi dospěl. Jsi jako zralý plod, který přináší novou příchuť do svého života, ovšem s jiným pohledem – „Víš, kdo jsi“. S hořící touhou se vrháš k vnitřní pouti do svého blaženého nitra. Našel jsi domov a z něho zaměřuješ pozornost na přicházející informace. Filtruješ je skrze skener svého citem vytříbeného srdce. V přijetí, odevzdanosti a realizaci je Ti nápomocná Matka Země, která ohněm rozhoří Tvoje Boží touhy. Odrazíš se od Země jakoby ses s lehkostí vznášel a vše se Ti daří. Máš podporu celého Vesmíru.Teď již dosáhneš k Nebesům ke své zářící hvězdě. Tvoje kořeny jsou pevně spjaty se Zemí. Stříbrnobílé vlasy stařeny značí vyzrálou moudrost uvnitř, stáří, které v odevzdanosti, klidu a smíření splyne svojí třpytivou září se Zdrojem a je symbolem nekonečně se opakující spirály života. V bílé barvě zimy se odráží celá barevná škála života, jako v klidné vodní hladině se zrcadlí Nebe na Zemi. Zimní období, kdy je slunce málo a stín se objevuje v podobě depresí a chaosu zřetelněji je příležitost objevovat uvnitř neprosluněná zákoutí a zahřát je teplem svého srdce. Nový život a čerstvě zrozená a nevinná dětská odevzdanost sílí s narůstajícím jarem . Paprsky ozáří zavinutou květinu, která je v rozpuku svých jedinečností a talentů a pomohou jí k projevu celého vnitřního potenciálu. Doutnající plamínek se rozhoří v celé své neuvěřitelné síle, která vznikla z pouhé jiskry záblesku „Světla uvědomění“. Poupě deroucí se k životu odolá mrazu, jelikož je chráněno Matkou Zemí a svými bratry a sestrami žijících v pospolitosti. V tomto probouzejícím se období tvoříš základ nové setby. Sej semínka s láskou a podobné sklidíš. Světlo a teplo Slunce podpoří klíčení a růst – objímající něhou, láskou a trpělivostí. Nechej se hýčkat duší Boha a odevzdej vývoj naklíčených božích semen uvnitř Vyššímu záměru a záři Slunce. Zeptej se hlasu Matky Země: „Co mohu udělat, abychom našli k sobě ztracenou cestu?“ Ptej se ticha v sobě, polož si tuto otázku u všech lidí ve Tvém životě. Naslouchej tichu v nitru svém i druhých a odpověď nalezneš ve svém rozkvetlém srdci. Odhal ho celému světu. Ukaž, jak je krásná nahota čisté duše, která září a léčí svět svojí jiskrnou touhou po skutečném životě v novém společenství lidí a všeho živého. Tam, kde boj o přežití přešel do láskyplného vztahu s celým veškerenstvím. Každý krok a slovo se stává léčivým pohlazením po duši. Soucit kvete jako lotos ve Tvém jiskrami souhvězdí zalitém srdci – „Ty jsi Nově zrozený Svět“ – zrcadlící svoji vnitřní krásu na Zemi.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova