TSUNAMI SVĚTÉLKUJÍCÍHO SVĚTLA A NÁVRAT ANDĚLSKÉ MUŽSKÉ FREKVENCE
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, září 2015

Milovaná Světelná rodino, tak jste nyní vstoupili do září a jedete na vlně Světélkujícího světla přijatého vaší Zemí při bráně 8/8/8, neboli při Lví bráně. Cítili jste sílu této nové vlny Světelných kódů, neboť vám pomáhaly posunout vlastní osobní vibrace, frekvenci a přizpůsobit se Vyšším frekvencím, které tyto Světélkující barvy a tóny představují. V září vám budou dány další příležitosti ztělesnit a obejmout tyto nové frekvence a dovolit své Duši tančit na tyto nové tóny a zvuky.

Tato Tsunami Světélkujícího světla vás má podpořit, neboť konečně přijíždíte do svého cíle plného Multidimenzionálního neboli Devíti dimenzionálního ztělesnění na planetě Zemi.Zem byla plně posunuta do své 9ti dimenzionální matrice (Matrixu), takže ti, kteří jsou připraveni, jedou s Tsunami Světla do Vědomí 9té Dimenze.
Opravdu, milovaní, proto je tu na Zemi právě teď tolik zmatku a zmatení. Tato Tsunami Světla funguje tak, jak Tsunami funguje vždy, smývá vše, co není stabilní a bezpečné a vytváří prostor pro nové tvoření.
Tak, Země je nyní ukotvena v Páté dimenzi, ale mnozí stále pracují s vědomím Třetí dimenze. Pak tu jsou mnozí, kteří začali pozvedávat vědomí a posunuli se do šesté, čtvrté a dokonce sedmé, či vyšší úrovně. A tak každý člověk přijímá Světelné kódy a frekvence podle toho, kam se dostal na své osobní cestě rozvoje. Pokud je stále v nižším vědomí, pak tato doba bude vypadat chaoticky a plná strachu.
Milovaní, vězte, že Vědomí Třetí dimenze je zakořeněno v dualitě a strachu, a tak vidí každou událost jako něco, čeho je třeba se bát a jako důkaz „konce“ a „zhroucení“. Apokalyptické Atlantské  vědomí je nejsilnější ve Společnosti na této úrovni, a tak je tu hodně strachu, který dělá nepříjemnosti a který zažívají ti, kdo jsou stále v této frekvenci strachu.
Nicméně, jako Rodina Světla budete vědět, že jste na Vzájemném Spojení dosáhli Páté dimenze, a také, že Země prošla Hvězdnou branou „Konce Času“ v roce 2012 a nyní je pevně na Časové linii a Cestě k Nové Zázračné budoucnosti.
Ti z vás, kteří objali a ztělesnili Šestou a Sedmou dimenzi vědomí, budou cítit intenzivní vlny Tvořivosti a touhy vyjádřit sebe a svou Duši jakýmkoli možným způsobem. Budete uvnitř sebe cítit velmi radostné setkání a spojení Těla a Duše ve svatém manželství Ducha a Hmoty, neboť ve vašem Srdci, vaší Duši a vašem Duchu je ukotveno „Dvojče Plamene Sjednocení“.Je to doba velké Oslavy v Andělských říších a my jsme tu při vás, abychom sdíleli vaši Radost a Oslavy.
Takže v září bude první intenzivní datum 9. září, kdy budete křižovat Hvězdnou bránu 9/9/8. V tomto bodě bude Energetická Vlna 8/8/8 zesílena a pozvednuta do Vyšší frekvence nebo tónu, aby se setkala s přicházejícími energiemi. To je doba, kdy ti z vás, kteří objali své Mistrovské Světlo a Kódy budou cítit ve svém těle a duši velmi silný impulz. Můžete to zažít jako elektrické pulzování energie ve  svém těle, a  jak se vaše fyzické vozidlo bude aklimatizovat na tuto Novou frekvenci, můžete se cítit velmi unavení. Navrhujeme, abyste si 9/9 dovolili meditaci velmi jemnou a velmi „dovnitř“, abyste se mohli spojit se svou vnitřní silou a svým vnitřním mistrovstvím Světelných Kódů.
Pak, o pár dní později, zažijete Nov ve Vahách a také částečné Sluneční Zatmění, a to budepříležitost, abyste se spojili se Zemí, s Novou Zemí v jejích Nových frekvencích Světla a rozhodli se, co byste chtěli v tomto novém cyklu času, který se na Zemi otevírá, manifestovat, zhmotnit. Je čas podívat se na to, jaké fyzické změny byste ve svém životě chtěli udělat, a lépe se starat o své zdraví a pohodu na Zemi. Jak ve vašem Světelném těle i ve vašem Fyzickém těle stoupají vibrace, frekvence, můžete zjistit, že potřebujete žít „lehčeji“, a to zahrnuje životní styl a stravu. Ať vaše Srdce a vaše Duše jsou vám v této době Průvodci. Zatmění Slunce se také ukotví v Nových Slunečních Frekvencích Andělského Ženství a přítomnost Bohyně a Magdalény bude v této době velmi silně cítit. Dovolte jí, aby byla součástí vaší Bytosti a obejměte Vnitřní Bohyni, kterou jste!
23. září vstoupíte do energií rovnodennosti, a zde budete mít příležitost vyvážit mocné energie, které přicházely od července do srpna. Rovnodennost představuje čas, kdy den a noc mají stejnou délku a kdy se Země připravuje na změnu ročních období na své Cestě kolem Slunce. Na severu jde o pohyb k podzimu a zimě a na jihu k jaru a létu. Tyto mocné Zemské energie změny působí také mocnými silami v Zemském geomagnetickém poli a taktéž ve vašich vlastních Světelných tělech. Je to dobrá doba na Obřad Meditace, a pamatujte, že jste tu také proto, abyste ctili Zemi a byli při oslavách přechodu Rovnodennosti „hlasem“ Kolektivní Energie Země.
Potom 28.9. energie dosáhnou Vrcholu, kulminace, při oslavách Úplňku v Beranu/Vahách a úplném zatmění Měsíce, které bude také Krvavým Měsícem a posledním ze série čtyř intenzivních Krvavých Měsíců, které byly nositeli vln intenzivní změny. Ohnivý Měsíc je vždy mocným úplňkem, a tak Měsíc v Beranu jako Krvavý Měsíc je Úplňkem Fénixe! Je to okamžik, kdy je zrozeno Nové z popela Starého, a síla nového stoupá ve vašich Srdcích, v Duši a v Duchách. V této době můžete očekávat, že ucítíte mocnou vlnu „nových“ energií a spojení s novými příležitostmi a novými směry ve svém životě i v kolektivním životě. To, co mohlo být skryto, bude nyní odhaleno a objasněno!
Bude to příležitost pro lidstvo, jak pro jednotlivce tak pro Kolektiv, aby vstalo a pohnulo se kupředu jako Bytosti Světla a Lásky a Soucitu. Budou příležitosti vybrat si mezí Láskou a Strachem a rozhodnout se, jaký druh Frekvence a reality si vyberete k vytvoření na své linii času na  roky 2015 a 2016.
Milovaní, tohle je čas Oslavy a Radosti! Nedovolte vlnám Tsunami, aby vás spláchly do zmatení a zmatku, ale zůstaňte pevně zakořeněni ve svých vlastních Srdcích a Duši propojujíce tím Ráj a Zemi a jsa Spojením nebo Vysílačem Andělského Světla a nových vibrací Světélkování, které ulehčují a prosvětlují cestu do Nové Reality!

Návrat Andělských Mužských frekvencí Světélkování

Jelikož se v roce 2015 sloučily se Zemí Diamantové světelné kódy a nyní jsou tyto nové frekvence Světélkujícího Světla zakořeňovány do Zemské matice, matrixu, je toto další vzrušující energie a událost, která se objevuje. Všichni jste vítali Andělské Ženství a návrat frekvencí Bohyně a nyní je čas uvítat návrat Světélkujících Frekvencí Andělského Mužství.

Vaši přátelé a kolegové ze Síria jsou poblíž, aby vám pomohli znovu vstřebat, ztělesnit Vyšší Frekvence Andělského Mužství a sloučit se s nimi, zapracovat je do svých systémů. V příbězích Síria byla Andělská Mužská energie inkarnována do Šu, vykresleného jako Pírko na Větru nebo jako Pták Man. Mnoho mocných učitelů ze Síria se vám nechalo poznat, když přijali podobu „Ptáka Mana“, jako např. Thoth, Horus Starší a Ra.
Pták představuje schopnost této energie plout s větrem Andělské Tvořivé Inteligence a plynutím manifestovat, zhmotnit energii. Také představuje schopnost cestovat mnoha dimenzemi a proletět Vesmírem na křídlech světla. Jak se stáváte multidemenzionálními, budete potřebovat obejmout tuto energii, abyste se cítili pohodlně ve své schopnosti cestovat Vesmírem na svých křídlech světla jako Lidští Andělé.
Andělská Mužská energie byla také ztělesněna Ješuou, Buddhou, Šivou a dalšími, kteří na sebe vzali moc Vizionářského Snílka a byli schopni vidět v životě a cestě lidstva Větší Obrázek. Používali svá „světelná křídla“ k tomu, aby překročili nižší dimenze a podrželi, uchopili smrt a mohli vystoupat či vzestoupit do Světla na Andělských Křídlech Diamantového Světla.
Jak se na těchto vyšších úrovních spojíte s Andělským Mužstvím, budete cítit, jak se vrací rovnováha mezi Andělským Ženstvím a Andělským Mužstvím. Toto nabude větší intenzity v říjnu, při bráně 10/10/8, 10. října a dosáhne vrcholu 11. listopadu při bráně 11/11/8. V tu dobu proběhne „Svaté Manželství“, jak se tyto dvě energie propojí, aby pozvedly Vědomí Lidstva a Planety na novou úroveň vědomí a lásky. To bude mocný okamžik pro Planetu a připraví vás na konečné stádium „Vlny“ roku 2015, bránu 12/12/8 12. prosince a Slunovrat 21. prosince, kdy se Země vyrovná s Galaktickým Středem nebo Velkým Centrálním Sluncem a bude oslavovat mocné záplavy světla, které budou přijaty z Velkého Vesmírného Srdce a vysílány prostřednictvím Velkého Centrálního Slunce k Zemi a do vašich Srdcí.
Milovaní, v této době vás žádáme, abyste pracovali se svým Světelným Tělem a Energií Pole, a abyste denně pracovali s Aktivací Svatého Diamantového Srdce, jak jsme vám předali. Když spojíte Diamantová Světla Andělského Mužství a Andělského Ženství, budete cítit Vnitřní Rovnováhu Andělského Světla ve svém vlastním Srdci, Duši a Bytosti.

Dosažení Mistrovství 4. Dimenze a zahájení Časových Spirál

Milovaná Světelná rodino, mluvili jsme již dříve o důležitosti toho, abyste si dovolili stát se mistry Čtvrté dimenze Času. Mnozí z vás si všimlí, že to vypadá, jako když se čas zrychluje a běží rychleji.  Děje se tak proto, že jste zapojeni do Kolektivního Vědomí, které operuje převážně s Časovými kalendáři Třetí dimenze. Jak se zvětšuje Tok Andělského Světla, vypadá to, jako by se všechno pohybovalo rychleji, což se také děje.

Jediný způsob, jak pracovat s tímto pozorovaným zrychlením, je oživit své vědomí a vytvořit si čas, který potřebujete. Čas je iluze, vyrobená entita, která je velmi málo reálná. Ve Třetí dimenzi byl vytvořen pro ekonomické potřeby a vaše životy byly řízeny pracovním rozvrhem. Nyní, ve vyšších dimenzích, máte svobodu tvořit podle svých vlastních časových rámců a potřeb a přání. Je čas zahájit své vlastní linie času a časové spirály a (nechat) proudit tvořivou energii do Snů a Přání, které si přejete odkrýt a zhmotnit ve světě.
Jste Mistr Světla a nyní přicházíte ke konečnému zarovnání, konečné dohodě  s Duší a Vyšším Já. Dovolte si Cítit sny a vize, které vyvstávají ve vaší Duši z Vyšších úrovní a vyjádřit je ve světě jako své vlastní Sny, Vize a Výtvory.
Takto, milovaní, budete určovat způsob, jakým jsou Diamantové Světlo a Frekvence Světélkování zakořeněny do zhmotňování, manifestace ve vašem životě a vašem tvoření Reality!
Nyní je čas, abyste se rozhodli, jaká dobrodružství Duše si přejete vytvořit, a nedovolit strachům a obavám nižších úrovní Kolektivního Vědomí, aby vás zastavily. Proč dávat svou tvůrčí energii a moc do výtvorů apokalyptických nočních můr, když na cestě růstu a sebeurčení je toho tolik, co můžete zažít. Proč radši netvořit stezku naplněnou Světlem, Radostí, Láskou a Dobrodružstvím, protože to je to, co můžete udělat při tom, když otevíráte své časové linie, tak jako Nebeská Květina rozevírá své okvětní lístky Vesmírnému Slunci!
Přejeme vám mnoho Radosti a Světla ve vašem dobrodružství Vědomí, jak v záři pokračujete v jízdě na Vlnách Světélkování do Nové Reality

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.