Trumf Ohnivé Opice
Rok 2016 je podle čínského horoskopu rokem Ohnivé Opice. V letech, kdy vládne Ohnivá Opice, přichází do světa mnoho nového, možné je snad úplně všechno. Za vlády Ohnivé Opice platí: NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY. Letošní rok se předvedl jako jedna VELKÁ HRA (tou největší hrou byla zákulisní hra o válku). Nejen v politice všichni hrají své hry, a snaží se TRUMFNOUT jeden druhého. Podle čínského horoskopu je rok Ohnivé Opice mimořádným krokem vpřed, svět se NĚKAM řítí na plné obrátky. Transformace vědomí lidstva je letos unášena přílivem vynalézavé energie, bleskových úsudků a dalších významných talentů hbité a bystré Opice: zasmát se svým omylům, uvědomit si je, poučit se, a být stále dokonalejší. Ale opice není jen bystrá, vynalézavá, učenlivá, rychlá a hbitá, je také prolhaná, nepoctivá a lstivá. Dualita vesmírných energií funguje všude, ve všem a stále fungovat bude (v jaké míře záleží jen na nás). Vesmír je schopen netušených transformací. V této fázi vývoje jde především o změnu struktury lidského vědomí, změna fyzická, hmotná, ve hmotné realitě projevená bude následovat. A to vcelku brzy, protože jedeme na plný plyn, a vnímání času a čas samotný, zdá se, má také poněkud jinou strukturu, než v nedávné minulosti.

V tomto roce je důležité a významné vše, co je skryté a zároveň projevené v DUALITĚ předvolebního klání, a v konečné volbě amerického prezidenta. Tato záležitost má složité pozadí (politické i transformační). Přesto je volba D. Trumpa první skutečnou vlaštovkou a prvním viditelným výsledkem globální transformace vědomí. Ne každému se toto shrnutí zamlouvá či bude zamlouvat, ne každý si dokáže dát vše s tím související do správných souvislostí. Souhlasit bude patrně jen ten, kdo si uvědomuje, že jaké je vědomí lidstva, které se ÚSPĚŠNĚ probouzí a konečně se někam posouvá, taková je realita. A lidé se skutečně probouzí, a uvědomují si mnohé závažné skutečnosti, a především původ svého „otroctví“, (což může být pro mnohé proces bolestný). Nový americký prezident je jako člověk takový, jaký je, to nemá cenu komentovat, protože je obrazem či zrcadlem svého národa. Jinak to být nemůže – jaký je lid (kolektivní vědomí) – takového má prezidenta. Až se naše kolektivní vědomí posune zase o kousek dál, dokážeme si zvolit takové představitele národů, kterým půjde o pozitivní změny ve světě, ne pouze o vlastní moc. Vývoj v jakékoliv oblasti skutečně nezáleží jen na politických hrách, politici jsou, ať se nám to zamlouvá nebo ne, zrcadlem svých národů. Až se posuneme my všichni zase o kousek dál, posunou se transformační energie na Zemi tam, kam si všichni přejeme (většina). Do konce roku Ohnivé Opice, a v roce příštím vyjde najevo hodně „globálních lží“. Čekají nás sice turbulence, ale spirála vývoje dostává správný směr – ven z bludiště, směr, který povede k vyrovnání protichůdných sil.

glass-ball-1764326_1920

Rok Opice a volba amerického prezidenta souvisí také s vhledem do minulosti: Amerika se „zrodila“ v roce Ohnivé Opice (podle čínského horoskopu): V roce 1776 zástupci třinácti kolonií jednomyslně odhlasovali přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států, kterou byla vyhlášena nezávislost Spojených států na britské koruně.

Letošní rok Ohnivé Opice přinesl Evropě „Brexit“, a Americe „šokující“ (jak pro koho) výsledky voleb kandidáta do Bílého domu. Tyto volby přinesou velké změny pro celý svět, průběh těchto změn nemusí být na první pohled pozitivní – nejprve je třeba pustit se do velkého osobního, místního, skupinového, a GLOBÁLNÍHO úklidu, úklidu, který povede k pozitivní a lepší budoucnosti.

Takže naše práce na kolektivním vstupu do lepší budoucnosti tímto nekončí. Proto nezapomínejme, že obrazotvornost, (mantry, modlitby, afirmace, sny a záměry), je účinná pokud neztrácí kontakt s realitou, s vnímáním reality sebe sama a vnějšího světa bez předsudků, v syrovém stavu, bez pověr. Skleněné ledové kry racionálního rozumu, pokud nepodají ruku duchovnímu uvědomění, budou i nadále postrádat svědomí, protože je velice lehké ztratit nit svědomí, morálky a vnitřní moudrosti. Je to tím, že životní energie se projevuje ve dvou základních polohách: v touze a odporu. Touha i odpor mají společné to, že vyvolávají konflikt. Svět je ohromná zrcadlová katedrála, prostor utvořený z neviditelných zrcadel, v nichž se odráží vědomí lidských bytostí. Každý člověk má svůj vlastní prostor utvořený z osobitých zrcadel, a současně je každý zrcadlem pro ostatní. A každý člověk má svůj vlastní zrcadlový obraz. Nekonečný a přitom na dosah blízký PROSTOR skrývá nekonečně mnoho „zrcadlových“ vstupních bran do Jinam, průhledných a splývajících s krajinou, proto je obyčejně nevidíme.

Zatemněná mysl (probouzejícího se) lidstva, to je onen skleníkový efekt, který řešíme nevyřešitelně, protože je sám o sobě absurdní.

Volba nového amerického prezidenta proběhla, pro mnoho lidí v šoku, a to 9.11. 2016. O tomto dni se říká, že Amerika už nebude nikdy stejná (v pozitivním smyslu vkládaném do budoucnosti).

Zrcadlovým obrazem k tomuto datu je 11.9. 2001. Den kdy Amerika zažila také šok v souvislosti se zničením Světového obchodního centra v New Yorku.

Znamená to, že se v blízké budoucnosti dozvíme skutečnou pravdu o jedenáctém září roku 2001?

button-11


Článek odjinud: Ve světě je nyní všechno jinak

Vladimíra Vítová

Dochází ke změně logiky sociálního chování a ke změně koncepce světového řízení a globalizace. To dokázaly americké volby, Brexit, volba prezidenta v Rakousku, Bulharsku, Moldávii a některé další události.

Končí koncepce světa s jedním centrem a zbytkem světa jako kolonií. Končí koncept světa, kdy centrum nemá absolutně žádnou odpovědnost vůči tzv. koloniím, v nichž je ustanoveno vždy takové vedení, které umožňuje centru kolonie využívat a přesouvat veškeré zdroje do metropole. Končí systém koloniální světové vlády. Dnešní dny jsou de facto konkursem na nový postglobální svět.

Momentálně jde o konfrontaci dvou zásadních koncepcí – válečné (a tím velmi úzce souvisí globalizační koncepce) a mírové – tedy koncepce USA versus Ruska. Konkrétně se to nyní ale posunulo na NATO a Rusko, protože začíná být zřejmé, že USA a NATO možná už nebude jedno a to samé. NATO se obává, že Donald Trump sníží přítomnost amerických vojsk v Evropě. Nikdo nemá tak velké obavy z Trumpa jako NATO.

V současné době znamená pokrok v politice prakticky všude na světě jedině vývoj směrem k předání moci nad řízením státu občanům a k odebrání moci těm, kteří jí mají příliš mnoho a zneužívají ji ke svým vlastním cílům. Jiná cesta není. Národ je nejširší entita, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit. Proti obhajobě společenských a národních zájmů i proti vlastenectví se útočí jako proti nacionalismu. Evropská elita tvrdí, že národy jsou příčinou válek, avšak příčiny válek jsou úplně jiné.

Šílenství, do kterého byl uvržen Západ pod vedením USA, je už pro lidi nepřijatelné. Světoví lídři si mysleli, že mohou přesvědčit lidi o tom, že válka je mír a že černá je bílá, ale nezdařilo se jim to. Došlo k zásadní změně ve vědomí lidstva.

Americké volby ukázaly, že lživá média hlavního proudu už opravdu nemají zdaleka takovou moc, jak se zprvu zdálo. Specializované průzkumy zjistily manipulaci s daty, které měly jednoznačným způsobem upřednostnit Hillary Clintonovou. Manipulace s daty a průzkumy veřejného mínění byly zjištěny například u NBC, CBS i CNN. Všechny „vylepšovaly“ voličské preference Clintonové. Takzvané výzkumy se tedy nemýlily, protože se o skutečné výzkumy vůbec nejedná. Jsou to jednoznačné nástroje manipulace. Na druhou stranu prakticky všechna alternativní média z různých míst světa upozorňovala na lepší pozici Donalda Trumpa. Tuto skutečnost potvrdil již několik týdnů před volbami také indický superpočítač „MogIA“, který jasně předpověděl výhru Donalda Trumpa s 289 voliteli oproti Hillary Clintonové s 249 voliteli na své straně.

Dosud to bylo vždy tak, že prezidenti USA byli někomu za svoje zvolení zavázaní. S Donaldem Trumpem to je ale jinak. Bude se snažit zbavit „elit“, které ho ohrožují – neocons a liberálů. Týká se to i evropských „elit“, které už nebudou mít podporu USA. Proto je v EU takové zděšení. Evropská politická „elita“ má obavu, že se USA může se domluvit s Ruskem a Čínou bez nich. Tedy že USA začnou vést nezávislou mezinárodní politiku. Německý ministr Steinmeier dokonce „poradil“ Trumpovi, aby neplnil sliby, které dal svým voličům, a to obzvlášť v otázkách zahraniční politiky. Nejen, že se jedná o absolutní drzost, které se nesmí dopustit žádný ministr zahraničí vůči žádné zemi, ale skvěle to vypovídá o vztahu evropských politiků ke svým vlastním slibům, které dávají voličům v předvolební kampani.

Zdroj textu: Ve světě je nyní všechno jinak

 

Zdroj článku: https://www.psychologiechaosu.cz/nezarazene/trumf-ohnive-opice/