Trecenum AKBAL kin 183–195
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila
Tato Trecena začíná Akbal – Noc/Oheň, Introspektivní čas snění. Tma. Svatyně. Chrám. Zrození nových nápadů. Cesta do podsvětí hledáním moudrosti. Dům Temnoty. Nositel Úsvitu, který přináší Nové Slunce pro objasnění a osvícení cesty životem.
Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku – dvou magických přechodů, kdy se tma stává světlem a světlo tmou. Je to dobrý den požádat o objasnění cesty, požádat o nové příležitosti, obnovit svůj život, aby bylo přineseno světlo do tmy. Je to skvělý den požádat o stabilitu a najít si novou práci.
Akbal vládne sféře noci – velké hluboké prázdnotě, kde neexistuje nic, ale přebývá veškerý potenciál. Je to místo, kde začíná vše; kde začínají všechny cesty a kde všechny myšlenky klíčí. Zde se koupají základní buňky vznikajícího života; všechno se leskne a houpe ve vnitřním klidu. Není zde konec ani začátek, ale podíl všech možností, které se mohou stát a všechno se zde nachází.
Všechno je opravdu otázkou volby, přijetí a propuštění. Vyberte si, kterou cestu budete v životě následovat, směr života a které aspekty vaší duše necháte rozkvést. Přijměte volby a zodpovědnost, která s nimi přichází. Přijměte tyto volby plně a kompletně. Respektujte je a respektujte sebe, a především pusťte všechny toxické emoce, touhy a postoje, které rozlamují cestu, kterou jste si vybrali. Už víte že:
 
NAPLNIT SVŮJ POTENCIÁL JE NEJTĚŽŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ VĚC,
KTEROU BUDETE KDY DĚLAT
Buďte sami sebou.
Buďte tím, kým chcete být.
Ctěte posvátné semínko, které leží ve vaší duši.
Ponořte se do hlubokého těhotného ticha
 a pusťte veškeré pozemské napětí, tlaky a termíny.
Zde nevládne čas.
Zde prostě všechno JE.
V této Treceně se postavíme čelem všem úskalím duše, našemu osobnímu podsvětí, kde umírá ego, aby se mohlo znovu zrodit v jiné formě. Jak půjdeme touto Trecenou a budeme hledat vnitřní moudrost, pamatujte že oheň víry vás povede tmou, aby se mohla znovu zrodit duše do Světla. Využijte energii Akbal k introspektivní cestě do vašeho osobního domu temnoty. Objevte svou vnitřní moudrost pro znovuzrození duše, aby se mohlo rozšířit Vědomí na cestě životem.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ AKBAL
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna NOCI vás zalévá bohatstvím fantazie a otevírá cestu ke zralosti, otevírá kanály intuice a ukazuje cestu k moudrosti, která je skryta uvnitř nás.
V důsledku oddělení od prvotního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou. Vzhledem k mezerám ve Vědomí jsme se stále více vzdalovali od Světelných Programů. Proto v temném věku, pulsujícím „nebožskou“ energií, bylo možné spustit vedlejší kanály ILUZE, kterými našli různí „ trenéři–tvůrci“ pohodlný přístup do našeho nitra.
„Nebudete mít jiných Bohů mimo nás“, bylo jejich největší výzvou. Mnoho z nás podlehlo jejich pokušení a ponořilo se do temna slepé uličky. Je proto zcela přirozené, že TEĎ po připojení k původnímu Programu tzv. Galaktickému Programu Uzdravení, se pseudosvěty začínají rozpadat stále rychleji. A ještě dříve, než úplně zmizí ze Země, nám ještě nejednou ukáží svoji tvář.
V lineárním průběhu velkého 26 000 letého Cyklu ve Vlně NOCI byl proveden před 6 600 lety fatální řez, po kterém následoval příchod ČASU a do každodenní hry vstoupil řád > 12:60 < nazvaný později Babylonský Program. Dal nám ty nejhorší plody této doby jako chamtivost, touhu po moci a zotročení pozemskými zákony.
Jak moc jste zapleteni do tohoto temného období, vám ukáží výsledky těchto 13 dnů. Doporučujeme, abyste se DVANÁCTÝ den podívali zblízka na své pocity a reakce na určité události. Podívejte se pozorně na osvobozující impulsy této Vlny.
Vlna NOCI umožňuje demaskovat ILUZE všech nedostatků. Nedostatek je ve skutečnosti lidský výmysl. Měli byste dát pod lupu příznaky všech nedostatků. Nedostatek je ztracená část bohatství nabízeného Zdrojem. Vlna NOCI specifickým způsobem ukáže vaše nedostatky: nedostatek Lásky, nedostatek peněz, nedostatek svobody a nedostatek všeho, co si myslíte, že je nedostatek.
Tři galaktické portály spojují kanál NOCI s nejvyšším Zdrojem. KAN 2 poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývající z chybných přesvědčení a nízkých úmyslů ega. MULUC 7 přináší na Zemi Božský Program; zaktivuje tento vzorec ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže, co potřebujete a co ve skutečnosti máte.
Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu. Portál EB 10 dokončí nezbytné úpravy ve sféře zodpovědnosti za celkový stav věcí, což se může ukázat velmi nepříjemné. Stanete tváří v tvář tomu, co jste vědomě vytvořili. Čistota úmyslů a vědomých činů jsou ve Vlně NOCI předmětem důkladné zkoušky.
Přehled Vlny 22/4–4/5
AKBAL 1
KAN 2 galaktický portál
CHICCHAN 3
CIMI 4
MANIK 5
LAMAT 6
MULUC 7 galaktický portál
OC 8
CHUEN 9
EB 10 galaktický portál
BEN 11
IX 12
MEN 13
Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com