VELMI ODUŠEVNĚLÝ ROZHOVOR se Šťastným Tomášem Klusem – o přáních a životě vůbec.