TOBĚ NÁLEŽÍ RAJSKÉ JABLKO CELISTVOSTI…
Kdybys šel bosýma nohama na kraj světa za každodenním zázrakem ranního zrození slunečního paprsku na Zemi, nikdy nedojdeš do modré nebeské Země nazvané Rájem. Ve vnějším světě hledej symboliku ve všem, co potkáš. Je vodítkem ke skutečnému, kouzelnému, blaženému a svobodnému světu uvnitř – zrovna takovému, o jakém jsi slyšel v pohádkách a písních ve svém dětství. Je v nich ukryto Boží poselství otevírající brány srdce, abys pochopil přírodu a její bohatý, různorodý svět jako inspiraci na cestě za svojí posvátnou vizí. Dovede Tě poutí životních pravd mezi vyzrálé lány obilí, aby svým podobenstvím naplnily vášnivou touhu plně rozevřeného květu života v nitru těla dozrát v plody nejčistší kvality a být přínosem pro blaho světa. Jaro je v přírodě začátkem životních proměn. Rozkvetlá příroda se oblékla do krásy všech barev a svádivých vůní nezdolné energie mládí. Rozkvetlý strom je jako svatba a věnec plný nevinných květů – nevěsta v bílých šatech odrážející celou stupnici barev v čistém zrcadle života. Běloskvoucí rozkvetlé pupeny se derou dychtivě po novém poznání a směřují ke zralosti a pochopení všech ročních období. Čeká je pouť po celé obloze až k západu slunce – moudrosti a plnosti života. Kvůli pohledu Boha rozkvete květ a otočí svůj zrak ke Slunci. Spolu se svými sesterskými květy žije každý kvítek svůj příběh ve vědomí čisté dokonalosti. Jednoho dne odkvete, avšak plod života nese uvnitř nitra semeno boží jiskry a plyne poutí jako duchovní posel života věčně. Prostor naplněný duší Boha hýčká rostoucí plod. Je v něm ukryto veškeré tajemství Vesmíru – je plodem Ráje na Zemi, jablkem celistvosti. Připomíná dokonalý tvar koule. Jeho stopka je spojena s větvemi matky stromu, jimiž vyživuje svoje dítě. Až dozraje ve zralý plod, stopka se sama snadno oddělí od stromu, zrovna tak jako dospělé dítě přestřihne pupeční šňůru a vzdálí se od matky, aby vstoupilo do samostatného života. Jsi dozrávajícím dítětem Ráje, žij v jeho radosti, přirozenosti a Bytí podobnému slunci. Nepátrej po složení rajského jablka a nechtěj geneticky zasahovat do plánu Stvořitele. Staň se svobodným vědomím stromu jabloně s boží informací uvnitř. Jsi králem svého příbytku a v tepnách Ti koluje krev bohatého podzemí posvátné Země. Neprolévej ji zbytečným bojem napovrchu, ztrácíš svoji vnitřní sílu a necháváš se strhnout k nižším vibracím. Chraň svůj svobodný růst a buď soucitný se všemi plody stromu, se svými sestrami a bratry. Svoboda roste jen na svobodné půdě pod nohama. Nenech se svést manipulativním chováním společnosti. Proto jsou dnes jablka v obchodech neobyčejně krásná, velká, ale nepřirozená s pokřivenými vlastnostmi. Jak může vyrůst z této stravy zdravý a sebevědomý člověk se soucitným lidským pohledem na svět? Odhoď strach a začni žít svůj klíčící sen v podzemí Matky Země, vibračně sladěný se srdcem ve vědomí Boha. Vynes ho na povrch světa a začni tyto dary nabízet. Popluješ za sluncem s vytvořeným podporujícím polem kolem sebe a zanecháš starý svět za zády. Nechej se unášet osvíceným východem slunce a jeho urozenou moudrostí. Tvůj stín se rozpustil ve slunci Bytí, stejně jako muka zapomnění se rozplynula se světlem úsvitu. Sám za sebe rozhoduješ o tom, jestli žiješ záměrem Rajského života zrcadlícího Nebe na Zemi anebo život ponurých dnů řízených morálkou světa. Světlo nad hlavou Tě prostoupí a mysl sestoupí do něžného peřím vystlaného hnízda – srdce probuzeného božího mláděte. S nevinností sobě vlastní a s vrozenou moudrostí převezme vnitřní sílu do svých láskyplných a soucitných rukou. Beze slov a činů vyzařuje Světlo měnící svět. Zjeví se čistá Pravda v jeho rozkvetlých očích odrážejících Nebe na Zemi a plnost nového života v obnoveném Ráji. Tobě náleží jablko celistvosti ve světle Božím zrozené a život podobný cestě ze zlatých jisker světla. Už nejsi vyhnancem Ráje, ale vyzrálá bytost naplněná informacemi z Božích sfér, vědoma si otevřené niterné a soucitné brány – pro vnější zrak oslepující a nedostupné záře světla. Vstoupil jsi s vibračním vědomím lehkosti a odpoutanosti a žiješ v jednotném kole rozmanitých tanců Vesmíru. Od této chvíle jsi obklopený nekonečnou jasností bez rozlišování černé a bílé, překročil jsi dualitu a Tvoje kroky na Zemi se staly peříčkem ve větru. Můžeš kvést a zrát ve vodopádu záře Slunce života a být opravdovostí svého projevu inspirací váhajícím, kteří již nasytili hlad materiálního světa a tuší, že život je mnohem vzácnější, svobodnější a krásnější než ten, který znali doposud. Jsi směrovkou k přirozenosti, pokoře, úctě a údivu z krás obyčejného a přitom rozmanitého života. Je plný obdivuhodných přírodních zázraků a spojenectví, nad nimiž se tají dech – život, který nenajdeš nikde v knihách – ten se žije právě touto viditelnou chvílí. Nikdy není pozdě začít, čas je výplod a fantazie lidské mysli. Pochopením souvislostí ses vykoupil z hříchů. Probudilo se sémě boží. Vzklíčilo, vzrostlo, dozrává a nic ho nezastaví. Vnitřní poklady každého z nás tvoří mozaiku, díky níž Boží děti propojily střípky v Jednotu a podporují se navzájem. Prázdnota naplněná tvořivým, láskyplným záměrem svobodné vůle Božích světelných bytostí vynesla na svět Tichou kvetoucí zahradu propojenou s ostatními soucítícími srdci v jeden celek.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova