TICHO – Místo přítomnosti Boha
Když jsem vcházela do přestávky od téměř dennodenní aktivity pro tyto stránky, měla jsem sice jistou představu o tom, co chci pro sebe vykonat, ale to, co jsem k sobě pustila po jisté době vylaďování sebe sama, svým způsobem předčilo mé očekávání.

To, co přišlo, je určitě v mém seznamu přání a tudíž to bylo pro mě už připravené, spíše mě překvapilo načasování.

Člověk by si myslel, že jisté věci k němu musí přijít…jenomže si také k tomu domýšlí…až…až udělám nějakou tu práci, až za nějaký čas, jak se o tom někde píše a pod.

A když se zjeví to, o čem jste si mysleli, že možná neexistuje i když jste hlouběji doufaly, že to někde může být, slovo radost nemůže zcela obsáhnout pocity, kterými se naplní vaše srdce.

 

Mé shrnutí toho všeho je, že Abraham prostřednictvím Esther Hicks říká ve všech směrech skutečnou čistou Pravdu, jen ji vyjadřuje jinými slovy, než ti, kteří touto Pravdou fyzicky prošli a chopili se žezla svého bytí stojíce mimo čas.

Někdo by si mohl myslet, že učení Abrahama se dá vysvětlit mnoha způsoby a že některé způsoby tzv. pochopení nefungují, jak by měly. Já mám poznání, že pokud si toto učení nevysvětlujete, ale přijímáte ho v jeho ryzí podstatě, shoduje se v obrovském množstvím styčných bodů s poznatky skutečných Mistrů, kteří žili v těle z masa a kostí a prošli Nanebevzestoupením.

 

Pokud tedy vnímáte čistou podstatu slov Abrahama a přestanete vytvářet dohodu s nedokonalostí, otevřete se ještě hlubšímu poznání, které k vám nemůže přijít, pokud vaše vibrace nedosáhne jisté úrovně.

Většinou je to o tom, že se vám do všeho neustále pletou lidská přesvědčení,kterými nevědomě svazujete svůj život. Ale dobrá zpráva je, že cesta z tohoto stavu existuje a je svým způsobem lehká.

 

Meruňka 1 21.27.19

 

Každý z vás má v sobě dokonale fungující navigační systém, každý z vás obsahuje individualizovanou složku samotného Boha a každý z vás ho může osobně oslovit.

Ve skutečnosti, vše, oč žádáte, máte připravené k použití.

Jediné, co musíte pochopit, je to, kým skutečně jste.

Musíte tuto svou Moc zplnomocnit do svých životů.

A když se rozhodnete, skutečně rozhodnete, když se naplníte žhnoucí touhou, vše potřebné, co máte vědět, k vám záhy přijde.

 

Jedinou překážkou proto je, že věnujete více pozornosti vnějšímu, než vnitřnímu. Sledováním druhých a dávání pozornosti jejich přesvědčením, vtahováním se do současným médií, diskutováním o jistých druzích témat, obviňováním něčeho ze vně, a dalšími jinými lidskými návyky.

 

Meruňka 2 21.27.17

 

Slova jsou trochu omezující v tom, co chci právě teď vyjádřit. Jaké to pro mě bylo dokonalé rozhodnutí, dát si přestávku a skutečně namířit pozornost na to vnitřní. Kdybych to technicky uměla zařídit, všechna písmenka by z tohoto textu vyskakovala vesmírnou radostí z vašeho monitoru a ještě by u toho vískala.  :-D

Po třech týdnech, kdy jsem se intenzivně slaďovala i třeba 3 hodiny denně pomocí způsobů, jež můžete najít v knihách od Esther a Jerry Hicks, jsem byla vedena k informacím, které jsou mi velice milé a které jsou tím, co není v těchto knihách tak podrobně rozvinuto.

Silná inspirace, která z nich proudí, mě vede k jistým novým návykům. Vnímaví vytuší a zůstanou bez otázek. Protože ucítí, že budou věci, které z mé strany po nějakou dobu zůstanou bez komentáře a jisté směry diskuzí se budou muset obejít bez mé pozornosti. Je to výsledek poznání toho, co způsobuje růst Božské aktivity a nebo co způsobuje její útlum a vracení se ke starým návykům.

 

Meruňka 3 21.27.14

 

Moc ráda se s vámi prostřednictvím těchto stránek budu dál dělit o jisté směry vnímání, protože cítím potenciál lidí, kteří jsou k nim přitahováni. Jen frekvence příspěvků je změněná, stejně tak má on-line přítomnost.

Když v sobě zplnomocníte Přítomnost Boha, začnete být od jistých věcí a návyků odtahováni. Velmi přirozeně a zlehka, avšak docela rychle. A tak začnete k jistým věcem, které jste dělali, byť třeba ze zvyku, či ze slušnosti, vnímat pocitový nesoulad či nechuť v tom stejném pokračovat.

 

Někdo by z toho mohl udělat závěr, že se uzavírám do sebe či inklinuji k tomu, strkat hlavu do písku. Mohlo by se to zkresleně zdát, pokud je vnímána pouze ta složka života, která se manifestuje skrze internet. V mém osobním životě si naopak naprosto slastně užívám různé kontakty s lidmi a okolním světem, protože vidím jak Mocná Aktivita mění atmosféru při komunikaci s nimi, jak se z nesmělého podání ruky někoho za chvilku stává velmi vřelý pevný stisk ruky s přidáním úsměvu, jak všechny komunikace jdou směrem výhody pro mě i druhého zúčastněného, jak mi vše vychází zlehka a přesně tak, jak žádám, nebo jak se může před očima měnit např. dopravní situace v Praze a pod.

 

Vstoupila jsem do Ticha.

Místa, kde je přítomna Dokonalost Boha.

 

A vím, že tam může vejít kdokoliv, kdo se takto rozhodne.

 

JÁ JSEM Mocná Přítomnost

 

Autor článku + fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com