The Global Climate March – pochod za změnu klimatu
Globální klimatický pochod právě začal s 60.000  lidmi, kteří pochodovali v Melbourne! Bude to masivní. A vedení z rozhovorů OSN o klimatu jen potvrdily, že videa z našich pochodů bude k vidění na obrovské obrazovce jak budou státníci chodit na klimatickou konferenci v Paříži v pondělí!

Připojte se k pochodu v Praze tento víkend a napomožte tomu, aby tento epický, rekordní den akce po celém světě. Zde je informace:

Kdy: 29-11-2015, 14:00:00
Kde: Riegrovy sady, Praha

Zde je odkaz na stránku událostí: https://secure.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/Global_Climate_MarchGathering

Čím více radosti, naději, o tomto víkendu, tím více dopadu budeme mít v pondělí – nejdůležitější den v nejdůležitější klimatickém summitu jaký tato generace viděla.

Uvidíme se v ulicích … 100% čisté, pro 100% z našeho světa, za všechno, co máme rádi.

Danny, David, Alice, Rewan, Marigona, Nataliya a celý tým Avaaz
https://secure.avaaz.org/

The Global Climate March just started with 60,000 beautiful people marching in Melbourne! This is going to be massive. And the head of the UN climate talks just confirmed that videos of our marches will play on a huge screen as Heads of State walk into the Paris climate conference on Monday!

Join the Prague march this weekend and help make this an epic, record breaking day of action everywhere. Here’s the information:

When: 2015-11-29, 14:00:00
Where: Riegrovy sady, Prague

Here’s the link to the Event page: https://secure.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/Global_Climate_MarchGathering

The more joy, hope, and people we get on the streets this weekend, the more impact we will have on Monday — the most crucial day in the most important climate summit this generation has ever seen.

See you in the streets…for 100% clean, for 100% of our world, for everything we love.

Danny, David, Alice, Rewan, Marigona, Nataliya and the entire Avaaz team