TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ FILM KTERÝ POTVRZUJE BOŽÍ DÍLO <3
Ateismus se roztahuje na USA univerzitách. Studenti jsou manipulováni zapřít Krista kvůli výhodám. Jeden NEzapřel a co to rozpoutalo. Je to s dobrým koncem, nebojte se. (české titulky) Stáhněte včas.