Zastánce vzdělávací revoluce

Onřej Šteffl je ředitelem společnosti Scio. Narodil se roku 1954 a absolvoval matematicko–fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás — PORG. 1995 založil společnost Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců, od roku 1998 také využíváním internetu ve vzdělávání. Společnost Scio se významně se podílí na přijímacím řízení na vysoké školy, její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult veřejných a státních vysokých škol. K jeho zájmům a zálibám patří snowboarding (freeride), windsurfing, vaření.

[ENGLISH] – subtitles coming soon
Supporter of Educational Revolution

Ondřej Šteffl is the director of Scio. Born in 1954, he graduated from the Faculty of Mathematics and Science and he is a sociology scholar. In 1990 he founded the first private secondary school in the Czech Republic — PORG. In 1995 he founded Scio, a company dealing with testing educational results of schools and individuals and the use of the Internet in education (since 1998). The Scio company plays an important role in entrance exams to universities: their tests are used by 53 faculties of both public and private universities. His interests and hobbies include snowboarding (freeride), windsurfing and cooking.

About TEDx, x = independently organized event

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)