Veľmi zaujímavý rozhovor „Gabriela Kundalini“ s Teal, kde popisuje ako cestuje po iných dimenziách a svetoch a ako to tam vyzerá. Rozoberá zákon príťažlivosti, jej minulé životy, ako komunikovať s naším Vyšším Ja. Jej pohľad na energiu Kundalini. Tak isto jej cesty do Číny keď bola malá, názor na Obamu a veľa ďalších zaujímavých vecí.

http://www.novazem.info/teal-scott-o-starseeds-vyssich-dimenziach-jej-minulych-zivotoch-buducnosti-obamovi-atd/