Když člověk pochopí a očistí svou mysl od nánosů programů svého vlastního ega, život se pak stane hrou. A my sami jsme režiséry. To jsme stále, ale dokud nejsme vědomými režiséry s otevřeným srdcem, většinou režírujeme dramata. Život je krásný a my si ho můžeme krásný vytvořit. Můžeme být a mít všechno co si jen přejeme. Je jen zapotřebí, abychom na sobě začali vědomě pracovat. Jiná cesta, než sebepoznávání skrze vědomé odhalování negativních programů našeho ega není. Tyto programy nás řídí. Dobrá zpráva je, že lze tyto programy rozkrýt, a tím pak přestávájí fungovat, rozplynou se v momentě svého odhalení. A pak nastává změna. Transformace naší energetické vibrace a tím se začně měnit i naše realita, náš život. Především se začne měnit náš způsob myšlení. Čím více jsme vědomější a pročištěnější, tím více tvoříme a jsme více radostnými a vyváženými bytostmi. A to jediné má skutečný význam a smysl – ŽÍT V RADOSTI.

http://www.tatana-ametova.cz/