Dr. Sam Osmanagich, Ph.D
16. 2. 2014 Bratislava (Hotel Bratislava)
Usporiadateľ (Event organizer): WM Magazín

Video bolo natočené teamom CEZ OKNO a zverejnené so súhlasom pána Matějku (www.wmmagazin.cz)
(A big THANK YOU goes to Mr. Matejka, www.wmmagazin.cz, who allowed us to film this video, team www.cez-okno.net)

Kamera: Jutubik (http://www.dailymotion.com/user/mathe…)

Video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo vrátane celej tejto poznámky.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.