SEZNAMTE SE: SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDEM

Unikátní metoda, při které dochází pomocí projekce k přímé komunikaci Vyššího Já s psychikou.

Terapie sama o sobě neoperuje pro nízkovibrační většinovou populaci pojmy, které by nemusely být přijaty.
Svou jednoduchostí a rychlou intervencí, slouží jako nástroj změn a přeměn v lidské bytosti, která trpí pod vahou svých problémů a brzdí tak vlastní duševní vývoj Tato terapie je vhodná téměř pro každého – bez ohledu na duchovní a spirituální vývoj a lze ji bez problémů aplikovat i na děti od 12ti let, které již mají schopnost sebereflexe.
Při Symbolové terapii se sami aktivně zapojujete do terapie a snahou je, aby jste se na své bloky, pocity, problémy a omezení dokázali podívat nezaujatě a s odstupem. Pochopíte tak velmi rychle své chybné mentální vzorce, návyky a přesvědčení. Dojdete sami k řešení, chápání či novým poznatkům.

Pod vedením terapeuta vyhledáte příčiny svých problémů a stavů – avšak fakta prožitá v minulosti odkryjete pouze v zastoupení – pomocí symbolů.
Staré myšlenkové vzorce a struktury se nahrazují novými, které obsahují přijetí podstaty a příčiny problému.
Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se pak dále upevňují v jednotlivých úsecích terapie. Právě proto je tato metoda velice účinná.

Dostanete-li se pak do situace, která dříve byla spouštěčem problému, reagujete na ni nově, bez stresu a s nadhledem. Původní mentální vzorec již nemá dost silný energetický potenciál, protože byl zrekonstruován hlubokým vhledem do vlastních psychických pochodů.

Postupem času již ani k takovým situacím nedochází. Při této terapii je však potřeba vysoké koncentrace, pozornosti a silného záměru něco na sobě změnit.

STV je obrovským oboustranným energetickým výdajem, ale jedinečným nástrojem změn a přeměn v lidské bytosti.
Kdy je vhodné STV použít

-při řešení jakýchkoliv problémů a potíží, které vás omezují

-k odstranění psychické nepohody, fóbií, traumat, depresí, bloků –

potíže ve vztahových oblastech, porozumění příčin životních problémů

-zkvalitnění duchovního růstu, práce na sobě, hledání nejskrytějších pravd sebenáhledu uložených hluboko v podvědomí

Přednosti STV

Tato forma terapie je oproti jiným

– rychlá

– konkrétní

– uvědomění se dostavuje okamžitě po terapii a následně během několika dní

karmachajda@seznam.cz