Více informací a petici najdete na http://www.ukaztetovlade.cz/.