SVĚTOVÝ DEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Zveme vás na smuteční shromáždění a průvod, které uspořádáme 2. října v Praze u příležitosti Světového dne hospodářských zvířat.

Prosíme zúčastněné, aby se dostavili pokud možno ve smutečním oděvu, můžete přinést vlastní květiny (svíčky máme).

Chceme uctít památku všech zvířat – ročně jsou to desítky miliard – která jsou vězněna, trápena a zabíjena rukama člověka proto, abychom mohli konzumovat živočišné produkty. Na jejich památku zapálíme svíčky, položíme květiny a věnce, vyvěsíme parte a přečteme smuteční projev.

Shromáždění začne v 18 hodin na Václavském náměstí ve střední části, v 18.30 vyrazí smuteční průvod s rakví a zakončí akci na Staroměstském náměstí. Budeme rádi, pokud se i vy akce zúčastníte a věnujete s námi svou vzpomínku všem zvířatům, která zbytečně trpí na farmách a na jatkách pro lidské potřeby.

Více info o události: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsdhz.cz%2F&h=3AQFMaBR1&enc=AZMle22znAcdeBOPT4lHHyXWz–noOzwYBTqexylsYOOtjlHPy9zjl-dXd8I9fvRHRU&s=1

FB událost: https://www.facebook.com/events/918577168184455/