Šumava a IUCN: území pro divočinu může zabírat hned polovinu NP, nejen 30% dle rezoluce
Přírodní hodnoty NP jsou tak velké, že území ponechané divočině – nerušenému přírodnímu vývoji – může zabírat nejen 30% území NP dle požadavku v rezoluci Světového kongresu IUCN, ale plnou polovinu plochy NP Šumava tak, jak je to obvyklé u evropských NP. Dokládá to podrobné vědecké mapování.
Více o tom v tiskových zprávách např. zde:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/kvalitni-zakon-o-sumave-50-uzemi-np-pro-prirodu-turisty-50-pro-setrne-hospodareni
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vedci-obhajili-zverejnili-zonaci-np-sumava-navrzenou-podle-odbornych-kriterii

nebo ve stručné publikaci s přehlednými mapkami, kde by mohla být příroda okamžitě ponechána nerušenému vývoji:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/kolik-se-na-sumave-zachovalo-prirody

Při vyhlášení NP v roce 1991 šumavské obce dokonce požadovaly,  aby Šumava byla národním parkem evropského významu a splňovala podmínky IUCN pro národní parky (to znamená podmínky kategorie II. dle členění chráněných území IUCN). Dokonce naplněním tohoto požadavku obce podmiňovaly souhlas s tím, že národní park může být vyhlášen na jejich území. V příloze je k tomu dokument z roku 1991  – několik měsíců po vyhlášení NP Šumava. Klíčové jsou body 6 a 9 na straně 2.
Tyto závažné okolnosti by měl ministr Richard Brabec a poslanci zvážit při hlasování o novele zákona o národních parcích, které se má uskutečnit v říjnu. Vládní novela sice navrhuje, aby naše NP měly přírodní zónu ponechanou nerušenému vývoji na 50% území, ovšem v rozporu se zahraničními zkušenostmi vůbec neříká, do kdy se tak musí stát. Hrozí tedy, že se novela stane prázdnou deklarací. Vládní novela dokonce územně nechrání ani všechny dnešní cenné lokality národních parků.
str-1
str-2
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.