SUCHO A JEHO DOPADY
Popis aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace
na území ČR je pravidelně publikován v týdenních, měsíčních a ročních zprávách.
Archiv týdenních zpráv
Archiv měsíčních zpráv

 

Klimatické a půdní sucho Hydrologické sucho

 


 

Meteorologický vývoj (k 15. 5. 2016)
aktualizace 16. 5. 2016.

Za týden od 9. 5. do 15. 5. 2016 spadlo na území České republiky průměrně 11 mm srážek, což odpovídá 82 procentům normálu pro toto období. Množství srážek bylo nižší na území Čech, kde spadlo 9 mm (71 procent), než na Moravě a ve Slezsku, kde spadlo 15 mm (107 procent).


Půdní sucho (k 16. 5. 2016)
aktualizace 16. 5. 2016

V uplynulém týdnu se vlhkost půdy většinou snížila, zejména v severozápadní polovině Čech. Ve vrstvě do 40 cm klesla vlhkost místy v Polabí, Poohří a ve středních Čechách až pod 30 % VVK. V profilu do 100 cm byl pokles vlhkosti nejvýraznější ve východočeském Polabí a na Plzeňsku, na většině území nadále převažují hodnoty nad 70 % VVK.


Povrchové vody (k 15. 5. 2016)
aktualizace 16. 5. 2016.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v uplynulém týdnu převážně setrvalé nebo mírně klesaly, většinou o 5 až 25 cm. Ke konci týdne došlo v důsledku srážek k vzestupům hladin na Moravě, zejména v povodí Bečvy, Dřevnice, Dolní Moravy ( 10 až 30 cm)a také v povodí Olše a Ostravice (20 až 50 cm). V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry průtoky dosahovaly nejčastěji rozmezí 25 – 75 % Qm, na Olši v Jablunkově až 130 % Qm. Průměrné vodnosti byly převážně v rozmezí od 120 do 300 d.p.


Podzemní vody (k 15. 5. 2016)
aktualizace 18. 5. 2016

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení příliš nezměnil. Pouze v povodích horního Ohře a Ploučnice došlo k jeho mírnému zhoršení. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru stagnovala či mírně klesala.


Výhled (k 22. 5. 2016)
aktualizace 18. 5. 2016.

Hladiny sledovaných toků budou na počátku týdne převážně setrvalé nebo jen velmi slabě rozkolísané. U podzemních vod lze v následujícím období očekávat mírný pokles stavu hladiny ve vrtech. Vlhkost půdy bude v průběhu týdne na většině území klesat, především v orniční vrstvě, ve které lze očekávat rozšíření oblastí s vlhkostí pod 30 % VVK.


 

Sucho a jeho definice