STONEHENGE: 5 TEORIÍ O SKUTEČNÉM VÝZNAMU
Stonehenge, prehistorický kamenný kruh v jižní Aglii, bylo vždy jedním z nevysvětlitelných záhad světa. Tisíce lidí chodí Stonehenge navštívit každý rok a snaží se odhalit skutečný účel této masivní konstrukce. Slavná památka se nachází v hrabství Wiltshire, začala původně v podobě jednoduchého ochranného valu v době 3.100 př. n. l. a byla dostavěna v několika etapách až do doby cca 1.600 př. n. l. Umístění Stonehenge bylo pravděpodobně vybráno proto, že se jednalo o otevřenou krajinu, která nebyla pokryta narozdíl od většiny jižní Anglie lesy. Výzkumníci se již dlouho snaží určit význam této obrovské památky. Je pravděpodobné, že jedna z následujících teorií je pravdivá. Taktéž se ovšem může jednat o jejich kombinaci. 1. Pohřebiště Nový výzkum naznačuje, že Stonehenge sloužil jako hřbitov pro elitu. V době 3.000 př. n. l. došlo u Stonehenge k pohřbům náboženských a politických elit. Tato teorie je založená na úlomcích, které byly exhumovány před více než 10 lety. Tehdy byly považovány za méně důležité. V poslední době britští vědci exhumovali více než 50.000 zpopelněných úlomků kostí, což představovalo 63 samostatných jednotlivců – mužů, žen i dětí. Na náboženský či politický původ pohřbených ukazuje mimo jiné použití mísy s kadidlem. 2. Léčivé místo Podle jiné teorie bylo Stonehenge místo, kde lidé hledali vyléčení. Tato teorie je založena na skutečnosti, že velké množství koster nalezených v okolí vykazovalo známky nemoci či úrazu. Navíc úlomky z kamenů si lidé brali jako ochranné a léčivé amulety. 3. Zvukové prostředí V roce 2012 navrhl archeoakustik Steven Waller na výročním zasedání Americké asociace pro pokrok vědy, že Stonehenge bylo postaveno jako zvláštní zvukové prostředí. Podle Wallera se v Stonehenge nachází „klidná místa“, kde je zvuk blokován a zvukové vlny se navzájem ruší. Tuto zvláštní teorii podporují i další odborníci na akustiku. Studie potvrzují, že zvukové ozvěny ve Stonehenge jsou podobné těm, které známe z katedrál či koncertních sálů. 4. Nebeská observatoř Další teorie navrhuje, že je Stonehenge propojen se sluncem. Archeologický výzkum potvrzuje rituály u pomníku v průběhu zimního slunovratu. Teorie je založená na důkazech porážky prasete v dané době. Oslavy letního a zimního slunovratu se konají u Stonehenge dodnes. 5. Památník jednoty Podle Dr. Pearsona z University College London byl Stonehenge postaven v době upevnění jednoty mezi místními neolitickými lidmi. Svítání slunce při letním slunovratu a západ při zimním slunovratu inspirovalo lidi ke spojení a vytvoření památníku jako aktu jednoty. Dr. Pearson dodává: „Stonehenge byl sám o sobě masivním památníkem, vyžadoval práci tisíců k rozpohybování kamenů, jejich tvarování a stavění. Samotná práce vyžadovala, aby všichni doslova táhli za jeden provaz.„ zdroj

Čtěte více na http://www.radostnezpravy.cz/stonehenge-5-teorii-o-skutecnem-vyznamu/