STARÉHO SVĚTA BUĎTE JEN POZOROVATELEM

Síly které brání této Transformaci, v současnosti vyvíjejí velké tlaky na systém starého světa. Aby systém neztratil svou mocenskou pozici, zahraje jakékoliv divadlo, utvoří jakýkoliv problém aby mezi lidi nadále šířil chaos a strach. A jak jinak ovlivnit lidskou mysl, než skrze televizní, rozhlasové a tisková média, že?

Systém, který takto tlačí, ví, že svou moc už ztrácí. Mnoho lidí se od systému odpojuje, aby nebyli dále ovládáni.Tohle jejich svobodné rozhodnutí systém nenechává v klidu a pro udržení své moci je schopen udělat cokoliv. Kdo se nechá vtáhnout do negativních dějů (energií) které utvořil systém a tyto energie chaosu a strachu přijme, je vtažen do světa iluzí, nízkých vibrací. Ocitá se ve starém světě. A o to systému v současnosti jde, aby lidská mysl vstupovala do prostoru nízkých frekvencí a zabránil tak, v navyšování energií – Světla na Zemi.

Jestliže chce lidstvo úspěšně projít transformačním procesem, vzestoupit na úroveň světelných energií, nemůže zůstávat ve starém světě. Starý svět Vědomí neposune dál. Svět iluzí umí krásně klamat lidskou mysl a média jsou toho nyní důkazem.

Nedávejte svou vnitřní sílu, jiným vnějším sílám.

Systém má za cíl, stahovat Vědomí na nízké frekvence a tak posilujte ty energie které tvoří nový svět.Předávejte pouze ty energie (sdílejte) které navyšují Vědomí. Vstupujte do světa Jednoty, jste očekáváni.

Buďte majákem těm, co plují na rozbouřeném moři. Svým zářivým Světlem jim posviťte na cestu do toho správného přístavu.

Se Světlem a láskou Pleja..

Zdroj článku – Pleja Světlo Krystal

https://www.facebook.com/pleja.kristal