Jak naši slovanští předkové pod vedením bratrů Čecha a Lecha do české kotliny přišli a pod horou Říp se usídlili, své obydlí a dědiny vystavěli. Slavili svátky během roku a jak zimy přežívali a jak Lech další vojvodství v Kouřimi založil.
O pohřbu slovutného Čecha a poctách jemu přiznaných.
Z knihy Staré pověsti české čte Ava Chrtková