SRI SWAMI VISHWANANDAHOVOŘÍ O PŘEKONÁVÁNÍ DUALITY MYSLI.
Swami říká:
Cokoli přijde do kontaktu se smysly, do kontaktu s myslí, teplo, zvuk, dotek, barva, chuť a vůně, je těchto smyslů produktem. Kdokoli věnuje pozornost vnějšku, smyslovým orgánům, smyslovým objektům, je vázán dualitou. A člověk si nebude vědom té velikosti, věčnosti duše. Protože, když je mysl neustále zaměřena na omezení, je člověk do této duality lapen. A odtud vzniká zima, teplo, radost a bolest.

 

Pán Krišna řekl v Gítě:

„Překonejte radost a bolest.
Vyjděte ven z tohoto dramatu,
a připomeňte si, že jste věční.“
Jste zde za pozorovatele, svědky, jste velkými svědky. A teprve když si uvědomíte, že jste velkým pozorovatelem, pak můžete pozorovat život a být od toho stranou. Ne toho součástí!