SPOLEČNÉ VIBRACE LÁSKY
Společné vibrace lásky,jen tak se dá tvořit a žít.

Prožitek ,který jsme si dopřáli s Alžbětou Šorfovou  v centru Elia se uskutečnil   v den  rovnodennosti tedy  v čas, kdy nás společné setkání a práce  s naší DNA pozvedlo ještě dál a výš…..

Po krátkém společném propojením jsme se nastavili na své vedení .Pod vedením veliké duše Elii,  Mistrem Michaelem jsme se  transformovali na vyšší princip bytí. Pro některé se stal tento zážitek jako  NÓVUM, které jsme si v podobě nových vláken DNA odnesli ve svých tělesných schránkách.Pracujeme s novou úrovni DNA,která nás vede v  dalším konání na naší duchovní cestě.Jsme na posledním možném výstupu z nefungujících systémových energii a jsme odhodláni jít ruku k ruce  do nových spravedlivých časů. Budeme se konfrontovat s jinými bytostmi ,které si ještě ponechávají své staré vzorce. Pro ty které se staví na stranu světla a nejvyšší  princip Lásky  se nyní budou nejvíce dotýkat OSOBNÍHO STŘEŽENÍ PRINCIPŮ LIDSKOSTI

Zákon Svobody se nyní dostává na úroveň rovnováhy,.Je vše zřetelně vidět.

Postupujme co nejvíce  bezúhonně do svých míst ,pozic, kde se staneme  vedením a vzorem pro ostatní.

Nastoluje se řád rovnosti se vším a všude…Cesta je nekompromisní  k zachování nových principů života na Zemi. Jsme již  neustále napojeni na své duchovní vedení a již nikdo a nic si nedovolí nás zranit.

Mé přání k Vám … Konejme ve své podstatě čistě, spravedlivě a s láskou něhy a pochopením. S novými vibracemi -nastavením se dá žít a vnímat tento svět …jak je krásný,bohatý a spravedlivý…

 

dejme se do díla…..evelin

WWW.SRDCESRDCI.CZ