SPOJENÍ VNITŘNÍ PŘEDSTAVIVOSTI
Když se lidská bytost rozhodne vstoupit do svého Mistrovství, může si na počátku své cesty projít jistým obdobím, kdy se mu vyrojí některá vytvoření z minulosti, aby mu ukázala, ve kterých místech má nevědomě otevřené dveře jistým vlivům a starým programům, které stojí mimo soulad s jeho ryzím božstvím, nebo-li jeho vlastním Zdrojem. Zároveň však transformace těchto zjevených překvapení posiluje vaši moc a důvěru. Slouží k pevnějšímu zacílení, pokud ta dotyčná osoba nepropadne hluboké bezmoci a sebelítosti, nebo obviňování druhých, či okolních podmínek. Než se Boží dítě = človek stane skutečným Mistrem, může čas od času projít jistou zkouškou, která je vždy jeho vytvořením.

Pokud však přijme svou zodpovědnost nad vším, co se mu v jeho životě vyskytuje, už tímto způsobem posiluje svou Moc nad každou situací.

V takovýchto podmínkách je velmi užitečné jít, co nejčastěji je to možné, do svého středu a najít alespoň kousek klidu a míru během dne, ať už ve vnějším světě procházíte čímkoliv.

Nejhlubší klid a skutečné řešení té či oné situace najdete při nějaké formě meditace spojené s vaší vnitřní představou. Vnitřní představivost je právě to, co vás pojí s vaší Božskou podstatou. To, že můžete zavřít oči a vnitřním okem sebe vidět v představě, je ryzím Božím nástrojem, který vás spojuje s vaší Věčnou Svobodou a Stálou Hojností ve všech oblastech vašeho vnějšího života. Používejte ho, co nejvíce jste schopni….a vy jste velmi, velmi schopní.

Maia článek 2

Našla jsem pro vás pár inspirací na krátké meditace od Mistrů. Pod článkem najdete odkaz, kde jich naleznete ještě více. Mě se nejvíce líbí tyto a meditace od St.Germaina je jako dělaná pro situace, které se mohou na cestě ke Zdroji vyskytnout.

Ve skutečnosti existují jisté energie, a ty jsou vždy výtvorem lidství, které vás možná budou chtít od vaší cesty ke Světlu zastavit, či zmást vás. Pokud by se jednalo o nějaké krizové situace, je zapotřebí je samozřejmě nějakými dostupnými prostředky řešit – např. akutní zdravotní problém zpočátku, než se ten dotyčný více sladí a ponoří do ještě větší důvěry ve svůj Zdroj, musí zaopatřit tím, co mu v tu chvíli vytvoří o kus lepší pocit.

I přes to vše je moc dobré a posilující myslet na to, že když zabere nějaký lék či bylinka, je to vždy síla vašeho Zdroje, nebo-li JÁ JSEM Přítomnosti, kterou jste vy. Jen vy sami jste ti, co zplnomocňují vnější nástroje k tomu, aby vám alespoň kousek pomohly. Vnější pomoc je však velmi limitovaná a ta skutečně hluboká, vedoucí k naprosté Svobodě, pochází jen z vašeho vnitřního Zdroje. Nacházejte k ní cestu co nejčastěji můžete a nechte se hýčkat skutečnou podporou bez jakéhokoliv omezení toho, co si člověk dokáže představit.

 

MAIA článek 3

 

  1. Saint Germain – Svoboda

Meditace

Jdi do svého břicha a uvidíš tam kouli, naplněnou Světlem, to je tvé Božství. Tato koule je ještě obklopena zdmi, křovím, zápletkami tvého života, větami, kterým věříš, krátce věcmi, které brání, aby Světlo z koule vyzařovalo ven. Přes tyto překážky můžeš tuto kouli Světla pozorovat a dospět k ní.

Jdi nyní do středu a buď tímto míčem, plným Světla, buď svým Božstvím a z toho místa se dívej ven. Prohlédni si zevnitř ze světelné koule co stojí v cestě, aby mohlo tvé Božství vyzařovat ven.

Meditace má dva stupně. Každý stupeň bys měl provádět nějakou dobu, než přejdeš k druhému.

První stupeň: Světelná koule má určitou velikost. Podívej se, co této světelné kouli brání svobodně zářit do všech stran. Odkliď tyto blokády, ať jsou již ve formě obrazů, jako např.: „Aha, na levé ruce je ještě kousek zdi, tudy ještě neprojdu.“ A odstraň potom tuto zeď; nebo si také tyto blokády přesně prohlédni: „Mám příští týden rozhovor a tento strach mi ještě stojí v cestě…“ a potom tento strach transformuj.

Když je světelná koule osvobozena od obrazů, které ji obklopovaly a může bez zábran zářit, potom přijde druhý stupeň: nech tu kouli růst, každý den o kousek více. Někdy budou dny, kdy se koule opět znovu smrští. Je to, jako by koule pulzovala a těmito pulsy rostla. Pozoruj a dávej energii, aby tvá koule rostla a vyzařovala ven daleko nad tvé tělo do všech vrstev aury.

Než dojdeš k té krajní vrstvě své aury, budeš potřebovat nějaký čas. Nech si tento čas.

Krátkou formu této meditaci prováděj každé ráno poté, co ses probudil, každý večer, než usneš a během dne, když na to pomyslíš. Potom si představ, že se nacházíš v té světelné kouli ve svém středu, pociťuj to „jednoduše jen být“. Může to být jen pár minut, pár chvil, vždy si však znovu uvědomuj, že už ve svém Božství jsi.

 

  1. Pallas Athena – Radost a hojnost

Meditace

Udělej si procházku a vědomě vnímej okolí, pozoruj bohatství přírody. Jdi například na jaře sadem a pozoruj stromy s jejich mnoha tisíci květy a přilétávají tisíce včel, aby nasbíraly med.

Pozoruj na podzim ovoce na těchto stromech, třešně, jablka a švestky, podívej se, jak jsou tyto stromy obtěžkány.

Nebo si představ řeku nebo jdi podél ní a dívej se, jak v ní protéká hojnost vody, vesele a plna radosti si zpívá melodii, skáče po kamenech, bublá a směje se a dívej se, jak se odráží slunce a voda se leskne a blýská se, jako by v ní jiskřilo zlato a diamanty.

Pozoruj za měsíčné noci jezero, které vypadá jako stříbrné. Nech se zaujmout krásou přírody, šelesty, vůněmi. Pozoruj každičký detail.

Nalézej v přírodě další obrazy hojnosti a bohatství.

Potom pohleď na svůj vlastní život a vzpomeň si na situace radosti, štěstí.

Následně si představ růžový keř, který je obsypán poupaty. Staň se tímto růžovým keřem, představ si, jak jsou tvé větve přeplněny růžovými poupaty a kvetou a kvetou a kvetou jedno po druhém. Jedno poupě se rozpukne a rozlije svou vůni a příští a příští, dokud není keř obsypán růžemi. Tak poznej, že to jsi ty sám, který je plný bohatství a hojnosti a může v radosti žít.

Nech do sebe vproudit růžovo-zlaté Světlo Pallas Atheny, staň se květinou ve své barvě, nech kořeny zakořenit hluboko v zemi, pohleď na stonek, listy, květy.

Potom se v myšlenkách setkej s tobě nejmilejším zvířátkem a hraj si s ním, uč se od něj. Proměň se do bytostí – tvorů, které máš rád a obdivuješ je.

Potom se vrať zpět do lidského bytí.

 

  1. Lady Portia – Být v rovnováze

Meditace

Představ si, že jsi kuličkou na vláknu, která se pohybuje sem a tam a stále více se dostává do středu.

Nebo si zvol situaci ze svého života, kde kolísáš mezi dvěma stranami. Představ si zase, že jsi tou kuličkou, která kmitá mezi těmito oběma póly sem a tam a dostávej se stále více do středu, do klidu. Až to nastane tak možná poznáš, jak může tento střed ve tvém životě konkrétně vypadat.

 

 

12 Lady Nada – Přijetí se a radost ze života

Meditace

Udělej meditaci smyslů, jdi v myšlenkách nebo skutečně lesem, polem s květinami, pozoruj barvy, naslouchej hudbě přírody, pociťuj vůně a pozoruj své pocity. Nebo naslouchej hudbě a dívej se přitom na barvy a obrazy, uvědom si vůně a pocity k hudbě.

Na závěr se ve své představě zahal do teplého růžového kabátu, možná do kožichu nebo růžových plátků, které jsou měkké a poddajné.

Kdo chce jít ještě o krok dál, může se vidět, jak sedí zahalen do plátků květin ve vesmíru a cítí se dobře a přijímán.

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com

Zdroj meditací: http://reiki-melzerova.cz