SOUCIT PRO SLEPICE
Blíží se Vánoce a snad v každé domácnosti se peče vánoční cukroví. Pak přijdou na řadu vánočky a na Štědrý den nemůže na svátečním stole chybět bramborový salát. Na přípravu všech těch dobrot se běžně používají vejce. Snad jsme ještě při vší té industrializaci a intenzifikaci nezapomněli, že vejce snášejí slepice. Zajímáme se o kvalitu vajec, ale zajímá nás také kvalita života slepic?

1. ledna 2012 vešel v celé EU v platnost zákaz používání holých bateriových klecí v chovech nosných slepic – nosnic. Tento zákaz byl velkou příležitostí pro zásadní zlepšení života evropských slepic. Bohužel se tak nestalo díky nedokonalé legislativě. Většina chovatelů slepic, kteří jsou už spíš výrobci vajec než chovatelé živých tvorů, nahradila holé klece tzv. “obohacenými” klecemi.

Znamená to, že 290 milionů evropských slepic stále žije v klecových velkochovech. V ČR je to více než 80 % z celkového počtu asi 4 milionů slepic v zemědělském sektoru.

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) při svém letošním průzkumu ve Francii, Itálii, České republice a na Kypru zjišťovala, jaké skutečné zlepšení přinesl zákaz holých klecí slepicím. Průzkumný tým nacházel velkochovy, kde všemu vládne produktivita. Mnohé velkochovy snad splňovaly požadavky evropské směrnice, ale zavedení “obohacených” klecí životní pohodu slepic nezlepšilo.

Člen průzkumného týmu popsal jeden český velkochov takto: “V málo osvětlené hale se tísnilo ve třípatrovém klecovém systému víc než 7 000 slepic. Byly neklidné a plaché. Většina z nich přišla o své lesklé hnědé peří, jaké normálně mají slepice chované venku – zbyly jim jen holé bílé krky. Nebyl prostor, aby mohly uniknout před klováním. Jak by taky mohl být, když to malé drátěné vězení sdílíte s dalšími devíti zvířaty?”

Nové klece měly obohatit slepice o:
větší prostor
hnízdo pro snášku vajec
místo pro popelení
místo pro hřadování
obrušovač drápů.

Průzkumný tým navštívil všechny typy farem: malé i velké, moderní i zchátralé, čisté i špinavé. Všude však nacházel tutéž realitu:
Klece byly tak přeplněné, že si slepice mohly jen stěží roztáhnout a protřepat křídla.
Hnízdo byla jen část drátěné klece oddělená kusem plastu bez podestýlky.
Místo pro popelení a hrabání bylo prázdné.
Hřady byly příliš nízko a byly kluzké, tudíž neposkytovaly slepicím klidné místo k odpočinku.
Obrušovač drápů, pokud vůbec v kleci byl, nesloužil dostatečně svému účelu.
Frustrované slepice si často vzájemně vyklovávaly peří nebo si ho odíraly o drátěné pletivo.

Způsob chovu, kde se slepice vůbec nemůže chovat jako slepice, postarat se alespoň do určité míry sama o své potřeby a celý život prožije v naprosto nepřirozených podmínkách, je v zásadě špatný.

Romana Šonková, zástupkyně Compassion in World Farming říká: „Většina producentů vajec v EU a téměř všichni čeští bohužel jen vyměnili jedny klece za jiné. Mnozí z nich si přitom byli vědomi toho, že život slepic se tím nezlepší a že jde pouze o kosmetické úpravy klecové technologie. Je tedy na nás všech, kdo jíme rádi vejce, abychom dali najevo, že nám na slepicích záleží, a v obchodech si vybírali vejce z neklecových chovů. Dají se snadno rozeznat podle označení na vejci i obalu.”

Na podporu informované volby zákazníků při nákupu vajec, jako zatím bohužel jediné živočišné potraviny, zavedla EU legislativu1 která nařizuje povinné slovní označení způsobu chovu nosnic na každém obalu vajec:
vejce nosnic v ekologickém chovu (s logem Bio)
vejce nosnic ve volném výběhu
vejce nosnic v halách (na krabičkách bývá uváděno: z chovu na podestýlce)
vejce nosnic v klecích.
Z jakého chovu vejce pocházejí lze zjistit také podle prvního čísla kódu přímo na vejci:
vejce z klecového chovu – kód 3
vejce z chovu v hale, z podestýlky – kód 2
vejce z volného výběhu – kód 1
vejce z ekologického chovu – kód 0.

„Ještě lepší je najít si malý domácí chov, kde slepice běhají venku a mají se opravdu dobře. Jejich vejce totiž chutnají nejlíp. A pokud slepičky zrovna na Vánoce nenesou, vejce se dají v mnoha pokrmech nahradit či úplně vypustit,” dodává Romana Šonková.

1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Videodokument z klecových velkochovů nosnic je k dispozici zde: https://youtu.be/4UwKAbbALDg

Průzkum klecových velkochovů nosnic je součástí celoevropské kampaně Compassion in World Farming, v ČR ve spolupráci se Společností pro zvířata – ZO ČSOP a NESEHNUTÍm, s názvem Konec doby klecové. Jejím cílem je prosadit ukončení používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU prostřednictvím podpory národních vlád a evropských institucí. Více informací najdete na www.konecdobyklecove.cz.
Compassion in World Farming (www.ciwf.org) je přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, která usiluje o ukončení intenzivních průmyslových velkochovů a podporuje humánní a udržitelnou výrobu potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Číně a Jihoafrické republice.

Soucit pro slepice.docx

Náhled videa YouTube Obohacené klece slepicím život nezlepšily

Obohacené klece slepicím život nezlepšily