Redakce Národních listů pro vás chystá v klíčovém historickém období změn roku 2013 naší země České republiky obrodu Národních listů. Dnes a v následujícím krátkém čase vám budeme předkládat ochutnávku nových Národních listů ve zkrácené podobě do doby kdy budou spuštěny nové webové stránky Národních listů. Budeme rádi za vaše podněty a vaše příspěvky k tématům . Můžete prvně vyzkoušet přímou komunikaci s dopisovateli, redaktory a hosty týkajících se daných témat na sociální síti fb: facebook.com/groups/narodnilisty/

narodni-listy.cz

Kategorie:

2013, Duchovní rozvoj, Videa