Slovanský sněm na Valašsku 2017
25.3.2017, Sál restaurace Na Nové, Bystřička u Vsetína

Představíme zajímavá témata z naší slovanské tradice ve formě přednášek, besed, folklórních
a pěveckých vystoupení.

Účast přislíbili:

  • Mgr, Jan Kozák: Védské dědictví
  • Zdeněk Říha: téma přednášky bude doplněno
  • Josef Endrych: Hledání společné řeči
  • Blanka Růžičková: Nádherný život Slovanů
  • Ing. Mojmír Mišun: Význam ornamentu a svastiky ve slovanském odívání

Více o programu, účinkujících, záměru sněmu a rezervaci účasti uvádíme na
http://www.slovanskakosile.cz/2017/01/09/slovansky-snem-na-valassku-2017

Za pořadatele
Ing. Mojmír Mišun a spolek HORNÍ JASENKA z.s.